Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Okrogla miza na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje: ‘Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših

Nazaj
Simbioza > Novice > Nekategorizirano > Okrogla miza na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje: ‘Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših

Na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se ga je naša Simbioza ekipa udeležila 27. do 29. septembra 2022, je med drugim potekala okrogla miza na temo ‘Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših oseb in ranljivih skupin?’.

V panelu je sodelovala tudi naša direktorica Ana Pleško, ki je skupaj z dr. Francem Trčkom, Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko, Janezom Portirjem, Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU, Kristino Valenčič, Ministrstvo za javno upravo, Matjažem Ugovškom, Društvo Duh časa, mag. Nejo Samar Brenčič, Zavod IZRIIS, mag. Simonom Delakordom, Zavod INePA in koordinator Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in Tjašo Sobočan, Služba vlade za digitalno preobrazbo, iskala odgovore na ključna vprašanja o digitalizaciji za vse generacije.

Digitalizacija ne sme postati ovira za ranljive skupine

Cilj okrogle mize je bil odgovoriti na ključno vprašanje, kako pospešiti razpravo in trajen dialog za partnersko sodelovanje vlade in nevladnih ter strokovnih organizacij o vključevanju starejših in drugih ranljivih skupin v digitalno preobrazbo. Navedeni zaključki okrogle mize naj bi spodbudili načrtovalce in odločevalce na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe, da z največjo mero občutljivosti prisluhnejo ranljivim skupinam in pripravijo take rešitve in storitve, ki bodo navduševale in spodbujale željo po vseživljenjskem učenju ter enakopravnem vključevanju na vseh področjih življenja in dela. Digitalizacija ne sme postati ovira za ranljive skupine, postati mora priložnost za enakopravno vključevanje.

Digitalna preobrazba države in s tem tudi družbe je neizbežna in nujna

V uvodu sta stališča in prioritetne naloge predstavila državni sekretar Jure Trbič iz Ministrstva za javno upravo in državna sekretarka dr. Aida Kamišalić Latifić iz Službe vlade za digitalno preobrazbo. Sodelujoči govorci so se strinjali, da je digitalna preobrazba države in s tem tudi družbe neizbežna in nujna, pri čemer morajo enakopravno in družbeno odgovorno sodelovati vsi akterji. Na osnovi izvajanj in predlogov, ki so jih poudarili udeleženci okrogle mize »Kakšne spremembe bi morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših?«, podajamo naslednje zaključke, priporočila in zahteve.

Zaključke in priporočila so bila v okviru okrogle mize razdeljena na štiri ključne sklope:

  • Digitalne pravice in načela
  • Izobraževanje
  • Oprema in dostopnost
  • Promocijske dejavnosti in navduševanje starejših in drugih ranljivih skupin za tvorno sodelovanje v digitalizirani družbi

V okviru sklopa Digitalne pravice in načela so bila priporočila podana na področju razprave in trajnega dialoga za partnersko sodelovanje vlade in nevladnih ter strokovnih organizacij. Ključno je tudi to, da se o vlogi in sodelovanju starejših v digitalni preobrazbi ne sme odločati brez starejših in drugih ranljivih skupin. Zaključki v okviru tega sklopa so bili podani tudi glede drugačne pristopnosti in z njim povezano financiranje mreže nevladnih organizacij.

Starejše osebe moramo motivirati in jih popeljati iz območja udobja v območje aktivnega življenja

V okviru sklopa Izobraževanja so bila priporočila podana na področju postopnega prilagajanja izobraževanja za digitalno preobrazbo, saj dosedanji ukrepi niso bili prilagojeni potrebam različnim ranljivim skupinam – še posebej starejšim. Starejše osebe moramo motivirati in jih popeljati iz območja udobja v območje aktivnega življenja in ozaveščanja za tvorno sodelovanje v digitalni družbi; na tem področju potrebujemo medgeneracijsko sodelovanje. V okviru tega sklopa so udeleženci okrogle mize določili, da potrebujemo opolnomočenje starejših izobraževalcev z znanjem in izkušnjami, da bi lahko izobraževali starejše sovrstnike.

Za sklop Oprema in dostopnost so bila podana praktična priporočila, kot je na primer:

  • Aplikacije in programi morajo biti povezljivi z različnimi napravami (računalnik, telefon, tablica).
  • Uporabna vrednost programov in računalniške ter komunikacijske opreme naj bo takšna, da uporabniki nimajo težav z namestitvijo, gesli, uporabnostjo in s posodabljanjem, kar je v nasprotju s strategijami računalniško-komunikacijskih podjetij.
  • Odpisano opremo je treba posodabljati in jo uporabno vrniti v družbo (ekološki, varčevalni in trajnostni princip). Nevladnim organizacijam, ki nesebično obnavljajo odpisano računalniško, telekomunikacijsko ter programsko opremo, je treba dodeliti status pomembnih organizacij v javnem interesu in jim pomagati, da se lahko prijavljajo na različne razpise, ki naj bodo namenjeni tudi nevladnim organizacijam na tem področju.
  • Z javnimi razpisi in akcijskimi programi je treba podpreti uporabo prostovoljske programske opreme.
  • Povezljivost digitalnih storitev in programov za logično dostopnost vsem za obvladovanje digitalnega razkoraka. Povezati je treba informacijske sisteme, kar mora biti politična odločitev vsakokratnih vladajočih struktur.
  • Opredeliti je treba osnovno košarico najbolj pomembnih in uporabnih digitalnih aplikacij za starejše in druge ranljive skupine (odprtokodna programska oprema, e-pošta, zdravstvo, davki, položnice).

Vzpostavitev info točk za vstop v digitaliziran svet

V sklopu Promocijske dejavnosti in navduševanje starejših in drugih ranljivih skupin za tvorno sodelovanje v digitalizirani družbi so bila podana priporočila na področju odličnega akcijskega načrta promocijskih dejavnosti, v katerem naj bodo primerno opredeljeni navdušujoči primeri dobrih praks. Ena izmed ključnih priporočil je bila vzpostavitev info točk za vstop v digitaliziran svet, ki bi nudil pomoč ranljivim skupinami.

Več priporočil in zaključkov, ki so jih sodelujoči opredeli v okviru okrogle mize, je na voljo s klikom na to povezavo. 

Sorodne objave

Simbiozinih 10 – foto utrinki

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...
Ekipa Simbioze

Izjava za javnost: Štiristo podpornikov medgeneracijskega sodelovanja se je poklonilo 10. jubileju Simbioze

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...

Peti GIBALNI PAKET: ZAKLJUČEK MESECA GIBAnja! 

Dragi vsi naši GIBAlci in GIBAlke, Z velikim veseljem vam predstavljamo peti in obenem zadnji GIBALNI PAKET. Vsak teden v...

Četrti GIBAlni paket v sklopu projekta Simbioza GIBA 2024 je tu!

Dragi naši GIBAlci in GIBAlke: četrti GIBAlni paket je že tu, in tokrat vas spodbujamo k organiziranju GIBA olimpijade, promoviramo...