Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Pogoji in pravila nagradne igre

Nazaj
Simbioza > Novice > Nekategorizirano > Pogoji in pravila nagradne igre

Splošne določbe 

Organizator nagradne igre je Simbioza Genesis, socialno podjetje. Nagradna igra poteka od 15. decembra pa do vključno 21. decembra 2022 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/simbioza.eu. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradnem vprašanju, prejme organizator nagradne igre.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki se pridružijo Facebook strani www.facebook.com/simbioza.eu ali pa so že pridruženi, ter so izpolnili navodila, ki jih aplikacija zahteva.

Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje in sodeluj v žrebanju za nagrade. Aplikacija bo izbor objavila kot odgovor na objavo nagradne igre na Facebook strani www.facebook.com/simbioza.eu. S pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje nagrajenec izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V petek, 21. 12. 2022 se nagradna igra konča, takrat bo podjetje Simbioza Genesis, socialno podjetje, tudi razglasilo tri naključno izžrebane nagrajence, ki bodo prejeli nagrade.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo imena iz profila, s katerimi so nagrajenci sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani www.facebook.com/simbioza.eu.

Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Vsi trije nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani www.facebook.com/simbioza.eu. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov in telefonsko številko.

Posredovanje vseh teh podatkov na Simbiozin e-naslov (info@simbioza.eu) je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrade:

Praktična darila (družabna igra, Simbioza pelerina in majica) Simbioza Genesis, socialno podjetje, pošlje po pošti, v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail info@simbioza.eu

Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.facebook.com/simbioza.eu. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani www.facebook.com/simbioza.euvse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 

Sorodne objave

Pridružite se nam na Tednih digitalnih veščin 2024 (ALL DIGITAL Weeks 2024)

Izboljšajmo digitalne veščine v sklopu vseevropske kampanije imenovane Tedni digitalnih veščin.

NOVE UČNE VSEBINE V NAŠI MAGDA UČILNICI

Ste že spoznali Magdo? Ne, ne govorimo o sosedovi Magdi ali vaši znanki, temveč o simbiozini aplikaciji MAGDA, ki si...

Javni poziv za izvajanje gostinskih dejavnosti

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za izvajanje gostinske dejavnosti v času dogodka “SIMBIOZINIH...

Tretja kariera – mesec april

Osvežili smo vsebino delavnic Tretje kariere. Preverite izobraževalne aktivnosti in se prijavite.