Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

POROČILO O DELOVANJU SIMBIOZE V TUJINI – 2019

Nazaj
Simbioza > Novice > Simbioza med generacijami > POROČILO O DELOVANJU SIMBIOZE V TUJINI – 2019

V letu 2019 je Simbioza Genesis aktivno sodelovala tako v mednarodnih mrežah, kot v mednarodnih projektnih konzorcijih na področju razvoja digitalnih veščin.

V okviru slednjih se je z letom 2019 pričelo in razvilo delo na dveh mednarodnih projektih, v katera je Simbioza vključena kot partnerska organizacija ter igra ključno vlogo pri razvoju izobraževalnih kurikulumov. Znotraj obeh projektov Simbioza redno sodeluje pri partnerskih sestankih na mesečni ravni na nivoju konzorcija ter tudi na tedenski ravni, kadar delo poteka na nivoju delovnih skupin. V okviru obeh projektov uspešno poteka tudi komunikacija s širšo publiko skozi dve spletni strani, ki sta na voljo tudi v slovenščini ter zajemata tekoče novice o delu na projektu, ki pa jih Simbioza seveda uspešno širi tudi prek lastnih medijev.

V okviru projekta  Enterpreneurship for Women – ‘Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu’, ki stremi k izboljšanju digitalnih in podjetniških veščin žensk, z namenom prispevati k njihovi uspešnejši zaposljivosti, Simbioza sodeluje s partnerskimi organizacijami iz Litve, Nemčije in Grčije. Cilj projekta je razviti in preizkusiti nov program za neformalno izobraževanje žensk, ki želijo izboljšati svoje veščine projektnega vodenja skozi uporabo informacijsko-komunikacijskih veščin. Pri slednjem igra prav Simbioza ključno vlogo, saj je v letu 2019 vodila razvoj digitalnega dela kurikuluma, ki je bil z decembrom 2019 tudi uspešno zaključen. Uspešen zaključek dela na kurikulumu je omogočil partnerski sestanek v Atenah v juliju 2019, kjer je potekala koordinacija konzorcija glede vsebin predlaganih modulov.

V okviru drugega projekta ICT4Elderly – ‘Informacijske tehnologije za starejše’, Simbioza skupaj s partnerji iz Malte, Nemčije in Švice naslavlja cilj izboljšanja kompetenc starejših, ki že imajo osnovne digitalne spretnosti ter jih seznaniti s številnimi priložnostmi za izboljšanje kakovosti življenja, ki jih ponuja internet. V okviru projekta je v letu 2019 potekalo zbiranje najboljših že obstoječih praks za doseganje omenjenega cilja, z decembrom 2019 pa se je zaključil tudi razvoj digitalnega kurikuluma pod vodstvom Simbioze ter spletne akademije pod vodstvom švicarskih partnerjev. Razvoj digitalnega kurikuluma je potekal v dveh fazah: razvoju učnega priročnika, ki je opredeljeval učne cilje in rezultate (z zaključkom v juniju 2019) in razvoju učnih materialov (do decembra 2019), ki na podlagi učnega priročnika zajemajo vse potrebno za izvedbo pilotnega programa na Malti ter v Nemčiji. Znotraj projekta se je predstavnica Simbioze v marcu 2019 sestala s partnerji v Berlinu, kjer je nastal prvi osnutek kurikuluma, medtem, ko bo drugo srečanje, kjer bo kurikulum tudi testiran, potekalo na Malti v letu 2020.

Simbioza je tudi članica najpomembnejših mednarodnih mrež deležnikov s področja izboljšanja digitalnih veščin ter se v okviru slednjih aktivno udejstvuje organiziranih dejavnosti. Tako je v maju 2019 potekala generalna skupščina mreže All Digital, največje tovrstne panevropske mreže, kjer je aktivno udeležena tudi Simbioza in se jo je udeležila naša predstavnica. Med 25. in 31. marcem 2019 je Simbioza sodelovala v digitalnem tednu (All Digital week), ki poteka že deseto leto po vrsti in prispevala k izobraževanju eni izmed največjih evropskih akcij za ozaveščanje in izobraževanje Evropejcev ter Evropejk o pomembnosti digitalnih spretnosti v današnjem svetu. Akciji se je poleg Simbioze pridružilo še 2500 evropskih organizacij, ki je izvedlo več kot 3600 treningov in informativnih dogodkov – le ti so skupaj dosegli 130.000 sodelujočih. Nadalje se je Simbioza predstavila na letni oktobrski konferenci mreže All Digital v Bologni – tako individualno na konferenčnem sejmu, kot tudi v okviru projekta ‘Informacijske tehnologije za starejše’, v sodelovanju s partnersko predstavnico iz Belgije. Znotraj konference je predstavnica Simbioze sodelovala tudi na usposabljanjih za razvijanje kurikulumov ter na usposabljanjih pri predstavljanju novosti glede uporabe licenc in skupnostnih pravic pri evropskih projektih.

Kot strokovna in izobraževalna organizacija je Simbioza vključena tudi v druge mreže, kjer je redno v stiku s tujini vrstniškimi in komplementarnimi organizacijami. Simbioza je v aprilu 2019 razvila tudi priročnik za tujino, ki ji bo omogočal lažje sodelovanje s tujimi partnerji v prihodnjih letih.

Simbioza se je v letu 2019 udeležila tudi mednarodnih digitalnih konferenc kot gostujoča organizacija. Tako je v okviru Evropske prestolnice mladih v Novem Sadu, Srbija, v juliju 2019 potekala tudi digitalna konferenca o socialnih inovacijah OPENS2019, kamor je bila Simbioza povabljena kot primer dobre prakse. V okviru konference je predstavnica Simbioze izvedla predstavitev naših najbolj inovativnih pristopov ter sodelovala v panelu na omenjeno temo.

Nenazadnje pa je Simbioza tudi v Sloveniji vključena v mednarodne iniciative ter se je udeležila serije posvetov ob postavitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) v okviru Inštituta Jožefa Štefana v Ljubljani, kot tudi posveta pri študijskem obisku OECD za področje digitalne uprave.

Sorodne objave

Simbiozinih 10 – foto utrinki

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...
Ekipa Simbioze

Izjava za javnost: Štiristo podpornikov medgeneracijskega sodelovanja se je poklonilo 10. jubileju Simbioze

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...

Peti GIBALNI PAKET: ZAKLJUČEK MESECA GIBAnja! 

Dragi vsi naši GIBAlci in GIBAlke, Z velikim veseljem vam predstavljamo peti in obenem zadnji GIBALNI PAKET. Vsak teden v...

Četrti GIBAlni paket v sklopu projekta Simbioza GIBA 2024 je tu!

Dragi naši GIBAlci in GIBAlke: četrti GIBAlni paket je že tu, in tokrat vas spodbujamo k organiziranju GIBA olimpijade, promoviramo...

Oddajte svoj komentar