Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

PRVA GOOGLE.ORG NALOŽBA V SLOVENIJI GRE SIMBIOZINEMU PROJEKTU “SIMBIOZA: S SPLETOM NAPROTI LETOM”

Nazaj
Simbioza > Novice > Simbioza med generacijami > PRVA GOOGLE.ORG NALOŽBA V SLOVENIJI GRE SIMBIOZINEMU PROJEKTU “SIMBIOZA: S SPLETOM NAPROTI LETOM”

S prepoznavanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja in digitalnih veščin bo Google.org podprl Simbiozin projekt ‘Simbioza: S spletom naproti letom’, s katerim bodo starejši izboljšali digitalno pismenost ter postali “neustrašni” uporabniki storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Kar bo posledično povečalo socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšalo poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi. Osvojeno znanje in veščine bodo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočile, da povečajo svoje digitalne spretnosti za daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

Ena najbolj zahtevnih tem za Slovenijo so gospodarski izzivi zaradi staranja prebivalstva- Slovenija je ena najhitreje starajočih se držav članic EU, hkrati pa je efektivna upokojitvena starost med najnižjimi v OECD. Na zavodu za zaposlovanje je več kot tretjina brezposelnih ravno starejših odraslih- od 55 let plus, ki pa jih na koncu dneva ne znamo/ne zmoremo vključiti nazaj na trg dela zaradi različnih razlogov.

Napredek v razvoju IKT po eni strani prinaša veliko koristi na vseh področjihi, vendar pa za starejše pomeni velik izziv- saj se prepad med digitalno pismenii in digitalno nepismenimi povečuje, kar veča tudi socialno izključenost in medgeneracijski prepad. Leta 2020 44 % slovenskih upokojencev, starih od 65 do 75 let, nikoli ni uporabljalo interneta, povprečje EU je 33 %, tudi na splošno pa je uporaba internetnih storitev v Sloveniji pod povprečjem EU. izziv, poleg neznanja uporabe tehnologij, pa je tudi v nepoznavanju uporabnosti te tehnologije.
Pomembno pri projektu je sodelovanje in prenos znanja med generacijami v lokalnem okolju, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, dvigniti zavest in zanimanje za učenje e-veščin, omogočanje brezplačnega prvega stika s sodobnimi tehnologijami, spodbujanje prostovoljstva, vseživljenjskega učenja in po drugi strani večja vključenost starejših in mladih v družbo, boljša zaposljivost, povezovanje lokalne skupnosti.

S projektom “Simbioza: S spletom naproti letom” želimo dvigniti zavest in zanimanje za učenje e-veščin, omogočili bomo brezplačen prvi stik s sodobnimi tehnologijami po drugi strani pa bo pri projektu šlo za sodelovanje in prenos znanja med generacijami v lokalnem okolju, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, hkrati pa večja vključenost starejših in mladih v družbo, boljša zaposljivost in povezovanje lokalne skupnosti. S temeljnimi aktivnostmi projekta bomo premostili vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije, s čimer bomo starejšim odraslim- iskalcem zaposlitve, zaposlenim omogočili izboljšanje njihovih digitalnih spretnosti za večjo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali ponovni vstop na trg dela, upokojencem pa približali uporabo tehnologij in prav tako dvignili nivo digitalnih kompetenc.

Sam projekt je sestavljen iz treh stebrov temeljnih aktivnosti, ki se med seboj tudi lepo dopolnjujejo, in sicer:
1) Simbioza mobiln@ – mobilna učilnica na štirih kolesih, s katero bomo informacijske in komunikacijske tehnologije, uporabo računalnika, pametnih telefonov predstavili in približali tudi starejšim iz bolj odročnih in ruralnih krajev Slovenije
2) Simbioza Skupnost – ki predstavlja mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami in v katero je trenutno vključenih več kot 140 organizacij po celotni Sloveniji- od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, domovi za starejše, zdravstveni domovi in društva.
3) Implementacija Simbiozinih digitalnih rešitev, preko katerih bomo starejšim omogočili brezplačen dostop do spletne učilnice ter nadgradnjo mobilne aplikacije Magda za starejše.

Projekt je v prvi meri namenjen starejšim odraslim, od 50 let plus, ki so brezposelni, iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja ter za starejše občane – 65+ upokojence, starejše, ki se želijo naučiti uporabe računalnika, pametnih telefonov. Po drugi strani pa je projekt namenjen tudi mladim – osnovnošolcem, srednješolcem, ki se bodo aktivno vključili v samo izvedbo izobraževanj, hkrati pa bodo pridobili tudi znanja s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.
S Simbiozo se bomo torej še naprej trudili prispevati k bolj povezani in vključujoči družbi.

 

Sorodne objave

Pridružite se nam na Tednih digitalnih veščin 2024 (ALL DIGITAL Weeks 2024)

Izboljšajmo digitalne veščine v sklopu vseevropske kampanije imenovane Tedni digitalnih veščin.

NOVE UČNE VSEBINE V NAŠI MAGDA UČILNICI

Ste že spoznali Magdo? Ne, ne govorimo o sosedovi Magdi ali vaši znanki, temveč o simbiozini aplikaciji MAGDA, ki si...

Javni poziv za izvajanje gostinskih dejavnosti

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za izvajanje gostinske dejavnosti v času dogodka “SIMBIOZINIH...

Tretja kariera – mesec april

Osvežili smo vsebino delavnic Tretje kariere. Preverite izobraževalne aktivnosti in se prijavite.