Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Simbioza z mobilno enoto v OŠ Hajdina: Z digitalnimi veščinami do boljšega učenja in življenja

Nazaj
Simbioza > Novice > MLADI > Simbioza z mobilno enoto v OŠ Hajdina: Z digitalnimi veščinami do boljšega učenja in življenja

V petek, 21. aprila 2023, smo z našo mobilno enoto Simbioza Mobiln@ obiskali Osnovno šolo in vrtec Hajdina, kjer so gostili pomemben dogodek z nazivom ‘Digitalne veščine v podporo učenju in življenju’. V okviru dogodka smo s potujočo učilnico sodelovali v medgeneracijski delavnici, kjer smo skupaj z učenci OŠ Hajdina krepili digitalne veščine starejših, članov Društva upokojencev Hajdina. Dogodek je potekal kot dan odprtih vrat, kjer je ekipa učiteljev pod vodstvom ravnatelja, g. Mitja Vidoviča, predstavila primer dobre prakse interdisciplinarnega učenja digitalnih veščin, ki ga na šoli izvajajo v okviru poskusa Zavoda za šolstvo RS »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa (RaP)«.

»Ker živimo v času hitrega razvoja tehnologij, aplikacij, tudi umetne inteligence, je še kako pomembno, kako smiselno in v pravi meri uporabljamo vse te sodobne pridobitve tudi v šolstvu, pri tem pa smo senzibilni, da hkrati te tehnologije in pripomočki ne nadomestijo tistega pomembnega dela učenja, kjer se dejansko razvijajo kognitivne kapacitete učencev, ustvarjajo možganske povezave, osvajajo vseživljenjska znanja in pridobivajo pomembne veščine in kompetence,« so bile uvodne besede ravnatelja OŠ Hajdina namenjene vsem zbranim, preden je predstavil delovanje in dosežke šole.

Dogodek so s kulturnim nastopom obogatili tudi učenci OŠ Hajdina ter pripravili stojnico zdrave šole (projekt Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ) ob svetovnem dnevu Zemlje, kjer so gostom podarili semenske bombice.

Razširjen program (RaP) za krepitev digitalnih veščin

Aktivnosti v okviru razširjenega programa (RaP) je predstavila vodja aktiva učiteljev razširjenega programa, ga. Janja Vidovič, ter ostali učitelji, ki izvajajo dejavnost Digitalne veščine. V okviru omenjenega poskusa so na OŠ Hajdina, kot prva šola v Sloveniji, uvedli dejavnost »DIGITALNE VEŠČINE« v vse oddelke šole, urnike pa prilagodili tako, da se na dejavnost lahko vpišejo vsi učenci. V praksi to pomeni, da dejavnost obiskuje več kot 90 odstotkov učencev, seveda ob primerni vzpodbudi staršev in učiteljev.

Aktiv učiteljev je v začetku šolskega leta pripravil program razvoja digitalnih znanj veščin, ki se v ciljih in vsebinah smiselno nadgrajuje od 1. do 9. razreda, glede na potrebe po tovrstnih znanjih v okviru rednega programa OŠ in se interdisciolinarno povezuje z drugimi učnimi vsebinami. Pomembno težo pa program daje tudi vsebinam o varni rabi interneta ter ozaveščanju o negativnih učinkih prekomerne rabe zaslonov. Program omogoča in vzpodbuja medpredmetno povezovanje in pomeni pomembno podporo učencem pri njihovem delu in uspehu v obveznem programu OŠ.

OŠ Hajdina kot primer dobre prakse za sistemsko ureditev razvoja digitalnih veščin v OŠ

Dogodka so se poleg predstavnice Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ge. Tjaše Sobočan, udeležili gostje iz različnih sfer, ki se jih dotika tematika, med drugim gostje iz Zavod RS za šolstvo, podjetja A1 Slovenija, Zavoda Simbioza, ter ravnatelji drugih šol, ki si prav tako želijo uvajati spremembe. Predstavnica Ministrstva za digitalno preobrazbo, ga. Tjasa Sobočan je povedala, da podpira naša prizadevanja in predstavila aktivnosti, ki jih ministrstvo izvaja na tem področju. Zbranim gostim je dobrodošlico izrekel župan Občine Hajdina, mag. Stanislav Glažar, ki podpira našo šolo pri razvojnih prizadevanjih.

Predstavnika Zavoda za šolstvo RS, ga. Melita Japelj in g. Radovan Krajnc sta pohvalila šolo, kot primer res dobre prakse in napovedala smernice prenove učnih načrtov in vsebin.

Ta dogodek so izkoristili tudi v podjetju A1 Slovenija in šoli predali pravkar pridobljen certifikat Guiness World Book of Records , ki smo si ga prislužili zaradi uspeha na največjem svetovnem kvizu o varni rabi interneta.

Gre za primer dobre prakse dobre popotnica v smeri spodbude k sistemski ureditvi razvoja digitalnih veščin v osnovnih šolah, v času, ko se pripravljajo kurikularne prenove. Gostje so si po dogodku ogledali še šolo z okolico in bili navdušeni nad vsemi dejavnostmi, ki se dogajajo v šoli.

Foto: Sandi Kelc

Sorodne objave

Simbiozinih 10 – foto utrinki

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...
Ekipa Simbioze

Izjava za javnost: Štiristo podpornikov medgeneracijskega sodelovanja se je poklonilo 10. jubileju Simbioze

Zavod Simbioza je 1. junija praznoval 10 let svojega delovanja. Vsako leto povežejo več kot 25 tisoč ljudi, mladih in...

Peti GIBALNI PAKET: ZAKLJUČEK MESECA GIBAnja! 

Dragi vsi naši GIBAlci in GIBAlke, Z velikim veseljem vam predstavljamo peti in obenem zadnji GIBALNI PAKET. Vsak teden v...

Četrti GIBAlni paket v sklopu projekta Simbioza GIBA 2024 je tu!

Dragi naši GIBAlci in GIBAlke: četrti GIBAlni paket je že tu, in tokrat vas spodbujamo k organiziranju GIBA olimpijade, promoviramo...