Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Usposabljanje trenerjev in pilotno testiranje izobraževalnih modulov projekta HEAL

Nazaj
Simbioza > Novice > MLADI > Usposabljanje trenerjev in pilotno testiranje izobraževalnih modulov projekta HEAL

V obdobju od konca avgusta do sredine oktobra 2023 smo izvedli izobraževanje za trenerje na področju e-zdravja in digitalne zdravstvene pismenosti in preko različnih aktivnosti pilotno testirali vsebino petih izobraževalnih modulov, ki sestavljajo izobraževalni kurikulum projekta HEAL.

Potek usposabljanj in pilotno testiranje

Na dvodnevnem izobraževanju v avgustu in septembru, ki je hkratno potekalo v živo in online (v skupnem trajanju 16 pedagoških ur), smo obravnavali, poglobljeno diskutirali in praktično testirali vseh pet izobraževalnih modulov, ki se vsebinsko nanašajo na naslednje tematike:

  • Modul 1: Veščine in kompetence za lažjo uporabo e-zdravja
  • Modul 2: Datafikacija, zasebnost podatkov in digitalne zdravstvene evidence
  • Modul 3: Iskanje in izbiranje zdravstvenih informacij
  • Modul 4: Uvod v aplikacije in storitve e-zdravja
  • Modul 5: Komunikacija in stik z zdravstvenim osebjem

Izobraževanje trenerjev je med drugim rezultiralo tudi v skupni pripravi 90-minutnega kurikuluma, ki je vključeval najpomembnejše vsebine posameznih modulov. Novonastali kurikulum smo testirali na dveh samostojnih delavnicah (18. in 26 septembra 2023), ki smo jih izvedli v okviru našega rednega programa Tretja kariera, v okviru katerega izvajamo digitalno opismenjevanje starejših (55+). Deli vsebin izobraževalnih modulov so bili kot del pilotnega testiranja vključeni tudi v okvir naših rednih mesečnih tečajev v mesecu oktobru (Tečaj uporabe pametnega telefona in Tečaj uporabe računalnika – oba na napredni ravni). V pilotno testiranje je bilo na ta način vključenih 43 starejših udeležencev. Konec meseca septembra (od 27. do 29 septembra 2023) smo bili prisotni na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal v Ljubljani (gre za največji tovrstni dogodek za starejše v Evropi, ki je namenjen aktivnemu staranju in izboljšanju kvalitete življenja starejših), kjer smo med drugimi aktivnostmi, izvajali tudi ozaveščevalne aktivnosti, na osnovi vsebine izobraževanih modulov projekta HEAL, o pomembnosti e-zdravja in digitalne zdravstvene pismenosti.

Odzivi na izobraževalno vsebino s strani trenerjev

Kljub temu, da so bili na usposabljanju v večini prisotni izkušeni neformalnega izobraževanja starejših na področju IKT-ja in digitalnega opismenjevanja ter dejstvu, da smo v preteklih sezonah Simbiozi v okviru našega programa Tretja kariera izvajali številne delavnice na temo e-zdravja (npr. zVEM, eZdravje, eNapotnica itd.), so si bili udeleženci enotnega mnenja, da so izobraževalni moduli HEAL dobro zasnovani in predstavljajo trdno osnovo za potencialne nove izobraževalce (tudi začetnike).

Na prvem srečanju smo obravnavali prve tri module, pri čemer je udeležencem največ zagat povzročal modul 2, predvsem zaradi kompleksnosti in zahtevnosti(tudi med izkušenimi udeleženci), medtem ko preostala dva modula pri obravnavi in razumevanju vsebine, nista povzročala večjih težav. Drugo srečanje je bilo namenjeno obravnavi modulov 4 in 5, pri čemer je bilo tudi učno gradivo obeh modulov dobro sprejeto s strani udeležencev.

Na zadnjem srečanju pa smo posebno pozornost namenili tudi refleksiji. Udeleženci so se strinjali, da so moduli strukturirani tako, da se lahko uporabljajo tudi za samostojno učenje, saj vsebine ponujajo dovolj natančne in jasne informacije in predstavljajo dober uvod v področja e-zdravja, saj poleg splošne vsebine ponujajo tudi povezave do številnih dodatnih gradiv, vendar je morda prav zaradi tega prevladalo tudi večinsko mnenje, da so moduli presplošno zastavljeni, navkljub lokalizaciji. V zvezi s tem je bilo izraženo tudi mnenje o večjem poudarku na praktičnih primerih in uporabi posameznih tehnologij, npr. umetne inteligence. Vsi udeleženci usposabljanja so po končanem izobraževanju prejeli celotno učno gradivo ter s svojimi predlogi sodelovali pri pripravi testnega kurikuluma za delavnico na temo e-zdravja in digitalne zdravstvene pismenosti, za starejše udeležence z nizkimi digitalnimi veščinami, ki je bil testiran v mesecu septembru.

Odzivi na izobraževalno vsebino s strani uporabnikov

Kot že omenjeno je testiranje potekalo v okviru dveh samostojnih delavnic, na katere smo izrecno povabili starejše udeležence z nizkimi digitalnimi spretnostmi, z namenom ozaveščanja in spodbujanja interesa med udeleženci za boljše razumevanje koncepta e-zdravja in nadaljnje učenje konkretne uporabe e- zdravstvenih rešitev za boljše zdravje in dobro počutje. Na osnovi rezultatov kratke ankete in pogovorov, ki smo jih izvedli, smo ugotovili, da jih področje e-zdravja zelo zanima in bi si želeli naučiti uporabljati e-zdravstvene storitve, pri čemer pa jih poleg tega, da ne zaupajo v svoje znanje, od uporabe ne le storitev e-zdravja, pač pa e-storitev nasploh, predvsem odvrača strah pred zlorabo (predvsem osebnih podatkov itd.) in nezaupanje v tehnologijo nasploh.

V okviru naših rednih tečajev v oktobru, namenjenih udeležencem z naprednimi digitalnimi veščinami (Tečaj uporabe pametnega telefona in Tečaj uporabe računalnika) smo testirali predvsem praktično uporabo aplikacij, platform, orodij predstavljenih v modulih 2, 3 in 4. Tudi med udeleženci z naprednimi digitalnimi veščinami je bilo zaznati največ zanimanja, poleg konkretnih predstavitev obstoječih e-zdravstvenih rešitev, pri obravnavi tematike o potencialnih nevarnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije.

Enak trend smo opazili tudi pri izvedbi naših aktivnosti ozaveščanja o pomembnosti e-zdravja in digitalne zdravstvene pismenosti, ki smo jih izvajali med obiskovalci festivala za Tretje življenjsko obdobje, zato smo mnenja, da se mora pri pospeševanju uporabe e-zdravstvenih storitev in produktov, nameniti še prav posebno pozornost področju varnosti oziroma varne uporabe novih tehnologij., ki se uporabljajo na področju e-zdravja.

Sorodne objave

Tretja kariera – mesec junij

Osvežili smo vsebino delavnic Tretje kariere. Preverite izobraževalne aktivnosti in se prijavite.

Tretji GIBAlni paket v sklopu projekta Simbioza GIBA 2024 je tu!

Dragi naši GIBAlci in GIBAlke, že tretji GIBAlni paket je tu, in tokrat je čas za MEDGENERACIJSKI KOLESARSKI IZZIV! Pridružite...

VSEEVROPSKA KAMPANJA – TEDNI DIGITALNIH VEŠČIN 2024 (ALL DIGITAL Weeks 2024)

Simbioza Genesis, socialno podjetje se je tudi letos kot nacionalni koordinator za Slovenijo pridružila vseevropski kampanji Tedni digitalnih veščin 2024 – ALL DIGITAL Weeks...

Uvodni partnerski sestanek evropskega projekta CYBER SAFE SENIOR

Med 17. in 18. aprilom smo se v poljskem mestu Lodž udeležili prvega partnerskega sestankaevropskega projekta Cyber Safe Senior, na...