O nas

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

SIMBIOZA GENESIS, SOCIALNO PODJETJE

Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, vseživljenjsko učenje, socialno podjetništvo ter družbeno odgovorno, socialno in etično delovanje je naša zgodba, ki se je začela leta 2011 z izvedbo vseslovenske prostovoljske akcije Simbioz@ e-pismena Slovenija. Vseslovenski projekt, ki je temeljil na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V letih 2011, 2012 in 2013 je Simbioza preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja uspela povezati celotno Slovenijo.

Zgodba je dobila trajnostno podobo preko Medgeneracijskega centra/Inovativnega stičišča, projekta Simbioza Šola, Simbioza Digitalna Akademija, prav tako pa se Simbioza širi tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet. 6. maja 2014 smo z vpisom v poslovni register postali samostojna pravna oseba, zasebni neprofitni/nepridobitni zavod s statusom socialnega podjetja z imenom Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje in krajšim nazivom, Simbioza Genesis, socialno podjetje.

Podrobnejše informacije

NAŠA ZGODBA

EKIPA

PARTNERJI

ZA MEDIJE

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja na vsakodnevni ravni v vsakodnevnih aktivnostih.

Vizija

Simbioza si prizadeva postati vodilni forum za sodelovanje in izmenjavo znanj ter izkušenj med generacijami na nacionalni in svetovni ravni.

Vrednote

V Simbiozi zagovarjamo in živimo medgeneracijsko sodelovanje, vseživljenjsko učenje, socialno vključenost, solidarnost, odgovornost, opolnomočenje, enakost in inovacije za trajnostno
prihodnost.

ZAKAJ SIMBIOZA?

Družba se izjemno hitro stara, prihajajo velike spremembe v starostni strukturi – tudi v Sloveniji. Slovenija ima trenutno 750.000 ljudi, ki so stari 50 let in več, do leta 2050 pa bo delež starejših v Sloveniji predstavljal 30 % vseh prebivalcev. V naslednjih desetletjih bo v državah EU čedalje več starejših prebivalcev, medtem ko bo delež delovno aktivnega prebivalstva znatno upadal.

Podaljšanje življenjske dobe ljudi je sicer pomemben dosežek, hkrati pa staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za gospodarstva evropskih držav in njihove sisteme socialne varnosti. Obenem od družbe zahteva spremembo v razmišljanju in širjenju ponudbe namenjene starejšim generacijam, kar istočasno predstavlja pomembno poslovno priložnost.

Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva, zahtevajo nove, starejšim prilagojene rešitve na vseh področjih.

Prav starejši ljudje so ena izmed najbolj ranljivih kategorij, saj je ta populacija še posebej izpostavljena različnim tveganjem: poslabšanju finančnega položaja, krčenju družbenih omrežij, manjšanju avtonomije in kakovosti življenja.

Raziskave kažejo, da se starejši zaradi pomanjkanje komunikacije in družabnih stikov počutijo osamljene, da si želijo varen in oskrbljen dom, da jih skrbi zdravje ter da se zaradi težjega dostopa, nepoznavanja in zapletene uporabe modernih tehnologij, večkrat počutijo izključene.

Dolgoživo družbo moramo dojeti kot spremembo, ki zahteva nove prilagoditve in rešitve in ne kot grožnjo zaradi povečanih javnofinančnih izdatkov in padca produktivnosti. Preseči je treba mite, predsodke in stereotipe, povezane s starostjo.

Rešitev?

  • združevanje modrosti in mladosti/norosti/inovativnosti
  • medsebojna podpora
  • učenje in prenos znanja ter izkušenj med generacijami
  • dejavno vključevanje starejših v družbo, spodbujanje koristnosti
  • aktivacija, vseživljenjsko učenje, socialno podjetništvo, aktivno staranje, socialna vključenost
  • ...

Vse to je Simbioza in mi to že počnemo. Ker verjamemo, da je prihodnost v medgeneracijskem sodelovanju, ker povezujemo generacije in ker želimo spremeniti svet na boljše. Z dejanji. Z iskricami v očeh, s toplimi stiski rok, z nasmehi na obrazu. In verjamemo v to, da bomo še naprej povezovali Slovenijo in če smo povezali Slovenijo bomo tudi svet. Ker delamo srčno.

Medgeneracijsko sodelovanje je IN. Povežimo ljudi za našo boljšo skupno prihodnost.