Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

VSESLOVENSKA AKCIJA PAMETNI S PAMETNIM

Vseslovenska akcija, kjer mladi po vsej Sloveniji učijo starejše uporabe pametnih telefonov.

Vseslovenska akcija Pametni s pametnim je tedenska akcija, kjer mladi prostovoljci po vsej Sloveniji učijo starejše uporabe pametnih telefonov. Akcija temelji na socialni inovaciji e-opismenjevanja starejših o uporabi računalnikov in interneta s pomočjo mladih prostovoljcev – Simbioza e-pismena Slovenija, s katero smo v letih 2011-2013 povezali vso Slovenijo. Temelji na medgeneracijskem sodelovanju, vzpodbujanju vseživljenjskega učenja, solidarnosti in prostovoljstvu.

KAKO

Preko neformalne interaktivne izkušnje želimo skupaj z mladimi prostovoljci starejšim omogočiti pozitivno izkušnjo pri uporabi pametnih naprav, jim pomagati premagati strah, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest ter jih motivirati za nadaljnje učenje digitalnih veščin.

Tedenska akcija Pametni s pametnim se odvija na lokalnem in regionalnem nivoju. Pri izvedbi akcije ključno vlogo na lokalni ravni igra lokalni koordinator – prostovoljec, ki aktivira in vzpostavi lokalno mrežo mladih prostovoljcev, ki izvajajo delavnice po kurikulumih, ki jih pripravi ekipa Simbioze. Ekipa Simbioza skrbi za načrtovanje in izvedbo izobraževanj za prostovoljce, za obveščanje ter komunikacijo prostovoljcev in koordinatorjev (pred, med in po akciji), za koordinacijo akcije ter nudi sodelujočim vso drugo potrebno podporo za izvedbo akcije. V okviru akcije poteka tudi močna medijskega kampanja osveščanja o pomembnosti osvajanj digitalnih veščin in kompetenc.

ZAKAJ

Z neverjetno hitrim razvojem moderne tehnologije v zadnjih 20 letih, njena vpetost v vsakodnevno življenje in trendi, ki napovedujejo nadaljnjo rast na tem področju, se je tehnološka/računalniška pismenost postavila ob bok literarni pismenosti. Nepoznavanje modernih tehnologij danes ni več le pomanjkljivost, temveč ovira pri kvalitetnem življenju. Moderna tehnologija predstavlja uporabo modernih naprav in orodij, starejši pa temu hitremu toku težko sledijo. Dvig e-pismenosti in uporabe pametnih naprav pomeni boljšo vključenost starejših, saj jim omogoča vsakodnevno spremljanje novih informacij in zanimivosti ter olajša vsakdan. Z uresničevanjem osnovnega namena Simbioza ponudi znanja na področju uporabe pametnih telefonov, ki so namenjena krepitvi moči državljanov, zmanjševanju družbenih razlik in večji socialni integraciji rizičnih družbenih skupin.

S projektom želimo ustvarjati družbo, kjer mladi spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti se skriva v starejših in kjer starejši verjamejo v prihodnost, predvsem zaradi solidarnih mladih, ki ponujajo roko sodelovanja.

CILJ

Z uresničevanjem osnovnega namena akcije – ponuditi starejšim ustrezna znanja za uporabo pametnih telefonov in tabličnih računalnikov –  bomo skupaj v medgeneracijskem in solidarnostnem duhu ponovno povezali vso Slovenijo ter pripomogli h krepitvi moči državljanov, zmanjševanju družbenih razlik in večji socialni integraciji ranljivih družbenih skupin.

KJE: Po vsej Sloveniji.

KDAJ: V sezoni 2020/21

KAKO LAHKO SODELUJEMO V PROJEKTU

KOT PONUDNIK LOKACIJE

Kot ponudnik lokacije omogočite brezplačno uporabo storitev, prostorov in določite lokalnega koordinatorja. Kot lokalni koordinator aktivirate mlade prostovoljce in starejšim omogočite brezplačen obisk oziroma udeležbo na delavnici v času trajanja akcije za minimalno 6 ljudi. S pomočjo prostovoljcev izvedete delavnico v trajanju vsaj 90 minut. Kot ponudnik lokacije/koordinator se lahko prijavite preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi: 

KOT PARTNER PROJEKTA

Organizacije, ki verjamete v projekt in ga lahko podprete moralno, finančno ali materialno ter tako omogočite njegovo izvedbo. Lahko nam pomagate pri promociji projekta, če imate na voljo kakšno plakatersko mesto, adreme vaših članov/zaposlenih/partnerjev, po katerih lahko posredujete informacije, možnost objav na različnih spletnih straneh, družabnih omrežjih, v lokalnih časopisih, glasilih.

KOT PROSTOVOLJEC

Ključno vlogo pri izvajanju poslanstva in dejavnosti predstavljajo mladi prostovoljci. Mladi lahko opravljate mladinsko delo v več vlogah – kot načrtovalci, oblikovalci programa, organizatorji delavnic na terenu, kot učitelji prostovoljci na delavnicah, lokalni koordinatorji, promotorji prav tako pa lahko sodelujete tudi v projektni ekipi projekta, ki bo vodila akcijo.

KOT UDELEŽENEC

Udeležite se brezplačnih delavnic uporabe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov – v okviru vseslovenske akcije, Pametni s pametnim ki bo potekala tednu med 19. 10. in 23. 10. 2020 po vsej Sloveniji. Poiščite svojo najbližjo lokacijo in se prijavite.

Skupaj v simbiozi generacij izmenjujemo znanje, dvigujemo in krepimo digitalno  pismenost ter med mladimi promoviramo prostovoljstvo kot cenjeno in pomembno družbeno vrednoto!