Digitalno Vključeni

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Uradni naziv projekta: DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem
okolju za kakovostno staranje
Kratki naziv projekta: Digitalno vključeni
Obdobje izvajanja: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
Vodilni partner: Zveza društev upokojencev Slovenije
Partnerja: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis (Simbioza) in Informacijski
raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS (Zavod IZRIIS)
Pridruženi partner: Andragoški center Slovenije
Projekt financira: Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO

 

O projektu:

Medgeneracijska digitalna platforma bo skozi vsebine in programe omogočala aktivno vključevanje
starejših in ob podpori medgeneracijske izmevanje krepila njihovo digitalno pismenost. Manjko le-te
se namreč kaže kot en večjih primanjkljajev pri vključevanju starejših v informacijsko družbo.
Posebnosti, potrebe in zmožnosti starejših so dejavniki, ki bodo vplivali na pripravo neformalnih
izobraževanj in drugih vsebin, proko katerih bomo na dobri poti k bolj vključujoči informacijski družbi.

 

Platforma bo starejšim nudila možnost
    1. vseživljenjskega učenja za pridobivanje funkcionalnih digitalnih znanj;
    2. učenja uporabe za starejše ključnih e-storitev;
    3. dostopanja do vsebin in programov aktivnega in zdravega staranja;
    4. udeležbe in učenja na medgeneracijskih virtualnih srečanjih. 

 

Programi bodo potekali preko video in interaktivnih vsebin s poudarkom na medgeneracijskemu
sodelovanju.

 

Kontaktna oseba:
Ana Zakrajšek: ana.zakrajsek@simbioza.eu
031 865 153