Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

SIMBIOZA BTC CITY LAB

Trajnostni projekt Simbioza BTC City Lab – inovativno središče tehnologij za starejše je nastal v partnerskem sodelovanju z družbo BTC d.d. in zaživel 29. novembra 2017.

KAKO?

Celoletni program in aktivnosti so namenjene izboljšanju digitalnih kompetenc starejših. Nove inovativne metode dela in načini podajanja znanja, lastni kurikulumi (osnovne in napredne vsebine) so zasnovani tako, da starejšim čim bolj olajšajo usvajanje digitalnega znanja oziroma digitalnih veščin in kompetenc.

S pomočjo medgeneracijskega sodelovanja, novih prožnih oblik učenja ter inovativnih učnih okolij, učinkovito podpiramo razvoj IKT kompetenc starejših.

ZAKAJ?

V Simbioza BTC City Lab lahko naši uporabniki brezplačno preskusijo oziroma testirajo različne produkte in storitve, ki jih razvijamo samostojno ali skupaj z različnimi partnerji in aktivno nagovarjajo problematiko aktivnega staranja.

Starejšim nudimo podporo pri njihovem aktivnem sodelovanju v družbi, ohranjanju njihove neodvisnosti in dostojanstva s pomočjo uporabe inovativne tehnologije (produkti in storitve na področju zdravja, komunikacije, vsakdanjega življenja, zabave itd.), pri čemer jim omogočamo tudi aktivno vključevanje pri načrtovanju in razvoju tehnoloških rešitev in tako posredno skrbimo za socialno reaktivacijo starejših.

Posebno pozornost namenjamo tudi problematiki zaposlovanja starejših. Zavedamo se, da imajo starejši ogromno znanja in izkušenj, ki ostajajo neizkoriščen potencial, če nimajo priložnosti tega predajati in razvijati. Simbioza BTC City Lab poleg izobraževanja služi tudi kot prostor za druženje in grajenje lokalne in generacijske skupnosti.

CILJ

Cilj projekta je vsakodnevno spoznavanje, krepitev in nadgradnja digitalnih kompetenc starejših. Posebno pozornost namenjamo odpravi strahu pred informacijsko tehnologijo, ki naj starejših lajša vsakodnevne aktivnosti in zvišuje kakovost bivanja.

S projektom Simbioza BTC City smo vključeni v sekcijo »Identifikacija slovenskih dobrih praks«. Kot primer dobre prakse smo predstavljeni v okviru platforme Interreg Central Europe. Vključeni smo tudi v partnerstvo pri mednarodnem projektu ITHACA (Active and Healthy Aeging) pod vodstvom organizacij Avance, Social Enterprise Netherdlands in Impact Centre Erasmus – v okviru katerega bo Simbioza BTC City Lab, kot primer dobre prakse vključen v vodič Development and Validation of the Theory of Change za druge nevladne organizacije.

KJE: Simbioza BTC City Lab                           Latinski trg 6, 1000 Ljubljana

Preko poučne, interaktivne in praktične izkušnje vam pomagamo premagati “strah” pred uporabo novih tehnologij in vam ponudimo vpogled v neskončno število možnosti za pridobivanje novih znanj, ki jih ponuja svet tehnologije.