Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

VSESLOVENSKA AKCIJA SIMBIOZA GIBA

Vseslovenska akcija aktivnega medgeneracijskega druženja in zdravega načina življenja ob preizkušanju brezplačnih športnih aktivnosti po vsej Sloveniji.

O projektu

Simbioza Giba je največja vseslovenska akcija, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja.

Spodbujamo zdrav življenjski slog vseh generacij, ustvarjamo medgeneracijsko sodelovanje, omogočamo brezplačno spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti in spodbujamo aktiven in zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih.

Vseslovenska akcija bo v letu 2022 potekala cel mesec maj, s poudarkom na osrednjem tednu med 9. 5. in 16. 5. 2022.

Poslanstvo in cilji projekta

  • spodbujanje zdravega življenjskega sloga vseh generacij,
  • ustvarjanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja,
  • spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti in brezplačna udeležba na različnih vadbah,
  • spodbujanje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih,
  • prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno gibalnem področju.

Vadbene vsebine so prilagojene raznolikosti udeležencev, njihovim gibalnim sposobnostim, zdravstvenim potrebam ali omejitvam ter lokaciji izvajajanja vadbe: vrtci, šole, telovadnice, fitness centri, aktivnosti na prostem, …

Projekt podpira vse oblike gibalne kulture, rekreacije, športne rekreacije in športa, prevladujejo pa nizko intenzivne športe vaje in neintenzivni elementi športnih iger ter naravnega gibanja.

Aktivacijo usmerjamo tudi v tiste segmente prebivalstva, ki telesne aktivnosti ne izvajajo ali pa je ne izvajajo dovolj oziroma za to morda sploh nimajo priložnosti in možnosti (starejši, brezposelni in druge ranljive skupine).

Simbioza Giba v številkah

0
Število vseh udeležencev
0
Število vključenih organizacij
0
Število lokacij

Osnovno izhodišče projekta je ponuditi primerno telesno vadbo oziroma različne aktivnosti za vse generacije, od -9 mesecev do 100+ let, pri čemer je ključna značilnost organiziranih brezplačnih rekreativnih in športnih aktivnosti ta, da temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in druženju ter prostovoljstvu.

Cilj projekta je ozavestiti ljudi o zdravem načinu življenja in pomembnosti gibanja 365 dni v letu skozi celo življenjsko obdobje slehernega posameznika ter skozi spoznavanje in udeležbo na različnih vadbah in športnih aktivnostih omogočiti medgeneracijsko sodelovanje in ustvarjanje harmonije.

Primarna dejavnost Simbioza Giba se odvija na lokalnem nivoju. Pri pridobivanju lokacij (oziroma ponudnikov lokacij) za izvedbo brezplačnih športno-gibalnih vadbenih aktivnosti zato upoštevamo stališče, da se izvedba različnih programov in vsebin prilagodi terenu – torej lokalnemu okolju, glede na zmožnosti in zmogljivosti, ki jih slednje ponuja.

Ključno vlogo pri tem igra na lokalni ravni: koordinator – prostovoljec (izhaja iz lokalnega okolja) ki aktivira lokacije in vzpostavi lokalno mrežo prostovoljcev, ki izvajajo aktivnosti oz. aktivira druge izvajalce za izvajanje aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti se ponudniki lokacij odločijo avtonomno, kar omogoča ne le višjo raven kreativnosti in kakovosti pri sami izvedbi aktivnosti, pač pa slednje tudi veliko bolj pritegne dotično lokalno okolje, da se aktivno vključi v razpisane brezplačne aktivnost namenjene vsem generacijami.

Skupaj aktivni bomo bolj zdravi, mobilni, ustvarjalni, zadovoljni, srečni in pozitivno misleči. Vse življenje se gibamo!