Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

SIMBIOZA SKUPNOST

Mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje.

O projektu

Simbioza Skupnost je skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo temeljne vrednote našega zavoda: medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje.

Simbioza Skupnost je rezultat našega dela na področju spreminjanja slovenske družbe v trajno, vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena tako izkušenj starejših kot energije mlajših. V ta namen v našo Skupnost vabimo najrazličnejše organizacije in zavode: osnovne in srednje šole, vrtce, knjižnice, domove za starejše občane, zdravstvene domove/centre za krepitev zdravja in ostale organizacije, ki želijo sodelovati pri promociji in izvajanju aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, informacijsko komunikacijskih tehnologij, zdravja, telesne aktivnosti itd. in tako prispevati k vključujoči družbi.

Pridružite se nam na naših dogodkih

Simbioza Skupnost v številkah

0
Število sodelujočih organizacij
0
Število otrok, mladih, odraslih:
0
Število starejših

Pridružite se Simbioza Skupnosti in nam pomagajte graditi na znanju zasnovano, pravično družbo – družbo enakih možnosti za vse generacije!