Simbioza Skupnost

Partnerji

‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Sodelujoče organizacije

SIMBIOZA ŠOLA 2019/2020

OŠ Franceta Bevka
OSNOVNA ŠOLA KUZMA
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
OŠ Polzela
OŠ Kidričevo
Oš Primoža Trubarja Laško (PŠ Debro)
OŠ SIMONA KOSA PODBRDO
OŠ Dobje
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane
Gimnazija Ilirska Bistrica
OŠ Brinje Grosuplje
OŠ Notranjski odred Cerknica, podružnična šola “11.maj” Grahovo
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
OŠ Lovrenc na Pohorju
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
OŠ Tabor Logatec
OŠ Tišina
OŠ Središče ob Dravi
OŠ POD GORO
Osnovna šol Griže
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
Osnovna šola Šenčur
Osnovna šola Orehek Kranj
Osnovna šola Ledina
Osnovna šola Sladki Vrh
OŠ COL
Osnovna šola Franceta Bevka
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Ekonomska šola Murska Sobota
OŠ KIDRIČEVO
OŠ Šentjanž pri Dravogradu
OSNOVNA ŠOLA MIRNA
OŠ Naklo, PŠ Duplje
Oš Šmartno v Tuhinju
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica
OŠ Kašelj
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA
ŠC PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA
OŠ Globoko
OŠ Primoža Trubarja Laško
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
OŠ Majšperk
OŠ TONČKE ČEČ, TRBOVLJE
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
OŠ Bojana Ilicha
Oš Dobrova
OŠ Dobrepolje
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
OŠ Jožeta Krajca Rakek, Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec
Gimnazija Tolmin
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
Osnovna šola Bršljin
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
POŠ Loka pri Žusmu
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
OŠ Jurija Vege Moravče
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnica Maksim Gaspari Begunje
Osnovna šola Poljane
OŠ Miren, Podružnična šola Bilje, Bilje 185
ŠC RAVNE, OE SŠ RAVNE
OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI
OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
OŠ BOŽIDARJA JAKCA
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
OŠ KAŠELJ
Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
OŠ dr. Vita Kraigherja
OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Oš Ivana Cankarja Trbovlje
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR
OŠ Šmartno pod Šmarno goro
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ ŠALOVCI
OŠ Kajetana Koviča Radenci
OŠ LJUDSKI VRT
Srednja zdravstvena šola Murska Sobotaa
OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
Oš Lucija
Osnovna šola Sveti Tomaž
OŠ Mislinja
OŠ Toneta Pavčka
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Borcev za severno mejo
OŠ Bakovci
Osnovna šola Cankova
OŠ LAVA CELJE
VIZ Smlednik
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica
OSNOVNA ŠOLA MIRNA, CESTA NA FUŽINE 1
OSNOVNA ŠOLA Cirkulane-Zavrč
OŠ Gornji Petrovci
OŠ Rodica
OŠ Trebnje
OŠ Videm pri Ptuju
Osnovna šola Odranci
OS FLV SLIVNICA PRI MARIBORU
OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Vransko-Tabor
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
Srednja šola Domžale
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA

SIMBIOZA VRTEC 2019/2020

Enota Vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju
VRTEC ŠENTILJ
Vrtec pri OŠ Ivanjkovci
Smrkolin zasebni vrtec
Vrtec Ceršak (pri OŠ Rudolfa Maistra Šentilj)
VRTEC ROGAŠKA SLATINA
Vrtec Krkine lučke
Vrtec Hrastnik
ZASEBNI VRTEC DUHEC D.O.O.
OŠ IN VRTEC APAČE
Vrtec Mavrica Odranci
VRTEC KEKČEVI JUNAKI PRI OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA
Župnijski Vrtec Vrhnika
Vrtec Tončke Čečeve
VIZ Vrtec Ormož
Osnovna šola Košana – enota vrtec
Vrtec Polzela
VRTEC JELKA
VRTEC VUZENICA
Vrtec Plavček pri OŠ Tišina
Vrtec Jesenice
Vrtci Občine Žalec
VRTEC MAVRICA TREBNJE
Zasebni vrtec Viljem Julijan
OŠ Sladki Vrh, enota Vrtec Sladki Vrh in enota Vrtec Zg, Velka
OŠ Kidričevo PE Vrtec Kidričevo
Otroski vrtec Ajdovscina Pot v Zapuze 14 Ajdovscina
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ

PARTNERJI PROJEKTA