E-HEALth Literacy – E-zdravstvena pismenost

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

E-HEALth Literacy – E-zdravstvena pismenost (HEAL)

S partnerji iz Nemčije, Litve, Grčije in Švice sodelujemo dvoletnem projektu E-HEALth
Literacy – E-zdravstvena pismenost (HEAL), s katerim želimo premostiti vrzel v digitalni
zdravstveni pismenosti in povečati znanje digitalne zdravstvene pismenosti predvsem v
ranljivih skupinah, kot so starejši in socialno ogroženi.
Digitalni razvoj vse hitreje napreduje tudi v zdravstvenem sektorju. Digitalna orodja, od
aplikacij za merjenje in spremljanje zdravstvenega stanja do telemedicine in aplikacij, ki
uporabljajo umetno inteligenco, omogočajo hitrejši in celovitejši dostop do zdravljenja ter
učinkovitejše spremljanje zdravstvenega stanja. Spodbujanje e-zdravstvene pismenosti med
ciljnimi skupinami projekta ter poznavanje s tem povezanih vprašanj (npr. varstvo podatkov
in zasebnost) je bistvenega pomena in cilj projekta HEAL, ki temelji na multiplikativnem
pristopu. Cilj projekta je namreč preko različnih projektni dejavnosti zagotoviti, da uporabniki
ne le najdejo informacije o zdravju, temveč tudi vedo, kje jih iskati ter da razumejo, ali viri
informacij, ki jih uporabljajo, zagotavljajo ustrezne informacije ter ali so viri zdravstvenih
informacij zanesljivi.

V okviru projekta bomo evropski partnerji (vsak v svoji državi) tudi opolnomočili osebe, ki
delajo s ciljnimi skupinami projekta, strokovnjake ali prostovoljce, za izvajanje podpornih in
učnih dejavnosti področju e-zdravja. Projekt bo tako razvil metodologijo usposabljanja, ki bo
upoštevala dejanske potrebe uporabnikov. Kurikulum bo preizkušen na nadnacionalnem
usposabljanju, upoštevajoč nacionalne razlike, na osnovi katerih bo podan temelj za izvedbo
in usposabljanj v partnerskih državah in v širšem evropskem kontekstu.
Vse partnerske organizacije imajo dolgoletne izkušnje pri delu s ciljnimi skupinami in bodo
znanje in bogate izkušnje uporabile pri razvoju metodologije usposabljanj. Za zagotovitev
participativnega pristopa bo konzorcij v projekt vključil tudi svetovalni odbor, sestavljen iz
strokovnjakov s področja digitalnega zdravja, ki bodo svetovali pri razvoju metodologije
usposabljanja.

 

Projektni partnerji:
Stiftung Digitale Chancen, Nemčija 
Asociacija Viesieji internet prieigos taskai (VIPT), Litva
Ynternet.org, Švica
IASIS, Grčija
Simbioza Genesis, socialno podjetje, Slovenija

Trajanje projekta:
01.01.2022 – 31.12.2023