Simbioza TUJINA

Informacijsko komunikacijske tehnologije (ikt) za starejše

Simbioza > Projekti > Simbioza TUJINA > Informacijsko komunikacijske tehnologije (ikt) za starejše
‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

O projektu

Simbioza kot partner sodeluje pri projektu ICT4E, ki se financira iz programa Evropske unije Erasmus + in obravnava, kar je postalo znano kot “spletno staranje”. Namen projekta je olajšati pot za izboljšanje digitalnih kompetenc starejših z že pridobljenimi osnovnimi digitalnimi spretnostmi, ter jih seznaniti s številnimi priložnostmi ki jih ponuja internet ter na kakšen način lahko nudi izboljšanje kakovosti življenja, saj informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo pripadnikom rastoče starejše populacije, da ostanejo dlje časa samostojni.

Spletna stran projekta:
https://ict4theelderly.com/

Cilji projekta in ključni rezultati

Cilji projekta ICT4E so izboljšanje ozaveščenosti (digitalno vključujoča družba, ki izkorišča prednosti interneta), krepitev spretnosti starejših (učinkovito izboljšanje digitalnih veščin starejših in predvsem doseganja tistega dela družbe starejših, ki bo ni doseči s kampanjami), boljša vključenost starejših v družbo ter izboljšava statistike s področja (v dveh letih področja vsi partnerji prepoznajo razlike v lokalnih statistikah, ki merijo digitalne razkorake).

Začrtani cilji

Z izmenjavo praks med partnerskimi organizacijami bomo razvili učni program (učne materiale ter spletno akademijo), s pomočjo katerih bomo omogočili širitev projekta ter izobraževanje starejših na področju digitalnih veščin.

Z razvojem spletne akademije bomo olajšali dostop do izobraževanja tako za starejše kot za inštruktorje. Udeleženci testnega izvajanja izobraževanja bodo delovali kot ambasadorji projekta, s čimer želimo prispevati k vključujoči digitalni družbi.

Ciljna publika

Projekt obravnava starejše od 55 do 75 let, ki se minimalno ukvarjajo ali ne ukvarjajo z digitalno tehnologijo. Izbrani so na podlagi razpisa, pri čemer se zahteva znanje angleškega jezika, možnost potovanja, fleksibilnosti, prilagodljivosti in velika mera entuziazma. Izbrani udeleženci imajo med in po projektu vlogo ambasadorjev projekta.

Dejavnosti

V prvem delu projekta (september 2018 – februar 2019) je potekalo zbiranje najboljših praks s področja, v drugem delu projekta (marec 2019 – december 2019) je potekal razvoj digitalnega kurikuluma in spletne akademije. V tretjem delu projekta (januar 2020 – april 2020) partnerski organizaciji iz Nemčije in Malte organizirata dva pilotna treninga z 12 sodelujočimi starosti med 55 in 75 let, izbranimi preko razpisa.

Treningi, predvideni v projektu ICT4E, so v primerjavi z mnogimi drugimi projekti precej posebni, saj namesto usposabljanja v vsaki državi projekta posebej, le-to organizirajo partnerske organizacije, kar pomeni, da imajo udeleženci iz različnih držav možnost medsebojnega sodelovanja.

To pridaja projektu poleg učne tudi medkulturno razsežnost. Nadalje sledi zadnja faza projekta – poročilo, za oceno rezultatov projekta pa bodo pripravljena tudi priporočila za oblikovalce politik in izvajalce usposabljanja. Po zaključku pilotnega treninga bodo udeleženci še naprej delovali kot ambasadorji projekta z namenom širjenja priročnika za usposabljanje starejših ICT4E in Spletne akademije, ki ga bo javnost še naprej uporabljala v svojih matičnih državah.