Simbioza TUJINA

Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu

Simbioza > Projekti > Simbioza TUJINA > Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu
‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.
O projektu

Projekt »Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu« stremi k naslavljanju enega izmed najbolj perečih izzivov današnje Evrope, izboljšanju ustreznih veščin, ki prispevajo k uspešni zaposljivosti žensk. Današnje gospodarstvo temelječe na znanju zahteva od ljudi napredna znanja in kompetence. Reševanje težav, timsko delo, ustvarjalnost, organizacijske spretnosti, komunikacija, vodenje in digitalne kompetence so le nekatere izmed mehkih veščin osrednjega pomena za trenutne potrebe evropskega trga.

Projektni konzorcij vključuje: Association Rural Internet Access Points«, Litva, Simbioza Genesis, Slovenija, Stiftung Digitale Chancen, Nemčija, Computer Technology Institute & Press Diophantus, Grčija. V dveh letih bo projekt razvil in preizkusil nov program z inštruktorji v organizacijah za neformalno izobraževanje odraslih in ženskami, ki želijo izboljšati svoje veščine projektnega vodenja in informacijsko-komunikacijske veščine.

Spletna stran projekta:
http://www.e4w.eu/sl/
Cilj projekta in ključni rezultati

S tem projektom želimo na skromen način prispevati k naslavljanju enega izmed najbolj perečih izzivov današnje Evrope, izboljšanju ustreznih veščin, ki prispevajo k uspešni zaposljivosti žensk. Današnje gospodarstvo temelječe na znanju zahteva od ljudi napredna znanja in kompetence. Reševanje težav, timsko delo, ustvarjalnost, organizacijske spretnosti, komunikacija, vodenje in digitalne kompetence so le nekatere izmed mehkih veščin osrednjega pomena za trenutne potrebe evropskega trga.

Danes ženske predstavljajo več kot 50% evropskega prebivalstva. Na žalost ženske brezposelnost tradicionalno bolj prizadene kot moške, hkrati pa so manj zastopane na trgu dela. Po podatkih Eurostata je stopnja brezposelnosti v EU v začetku leta 2018 znašala 8,6 odstotka (okoli 18 milijonov ljudi), polovica teh evropskih državljanov je bila brezposelna več kot eno leto. Delež žensk med brezposelnimi evropskimi državljani pa je višji kot polovica.  Delež žensk med temi državljani brez zaposlitve pa je nad polovico. V Litvi je skupna stopnja brezposelnosti 7-odstotna, v okviru tega odstotka pa je 5,4 odstotka žensk. Stopnja brezposelnosti žensk v Grčiji je bila 24,4-odstotna, v Sloveniji pa leta 2018 6,3-odstotna.

V sodelovanju z partnerskimi organizacijami iz Nemčije, Slovenije in Grčije, je organizacija Rural Internet Access Points v Litvi sprožila projekt za razvoj podjetniške izobraževalne poti za ženske v neprivilegiranem položaju z uporabo pristopa, ki temelji na projektnem delu z integriranim pristopom k učenju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

V dveh letih bo projekt razvil nov program učenja za izvajalce neformalnih izobraževanj za odrasle, ki bo namenjen ženskam, ki želijo izboljšati svoje projektno vodenje in informacijsko-komunikacijske veščine.

Začrtani cilji

S projektom bomo podprli inštruktorje v izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarjajo s podpiranjem neformalnega učenja in usposabljanja odraslih, pri pridobivanju in uporabi podjetniških znanj, spretnosti in kvalifikacij, ki bodo podprle zaposljivost žensk na njihovih tečajih.

Z izmenjavo praks med partnerskimi organizacijami bomo razvili dvostopenjski program, ki vključuje oblikovanje posebne učne strategije ter oblikovanje pilotnega programa usposabljanja za spodbujanje večje zaposljivosti žensk v neprivilegiranem položaju.

Prispevali bomo k privlačnosti podjetništva v programih  izobraževanja in usposabljanja v organizacijah za neformalno izobraževanje odraslih.

Ciljna publika

40 inštruktorjev ali inštruktoric, ki delajo v ustanovah za neformalno izobraževanje in usposabljanje odraslih različnih vrst (npr. socialni delavci in delavke, knjižničarji in knjižničarke, skupnostni centri, nevladne organizacije itd.).

200 žensk v neprivilegiranem položaju (brezposelnih, živečih na podeželju, samohranilk, invalidnih, migrantk, vdov itd.)

Dejavnosti

V okviru projekta bo oblikovan in izveden nov učni koncept, ki bo jasno opredelil učno (pedagoško) strategijo. Le ta bo izvajalce (inštruktorje in inštruktorice) neformalnega izobraževanja odraslih usposobila za učenje razvoja podjetniških veščin, ki bodo pri ženskah v nepriviligiranem položaju spodbudile osebnostno rast/razvoj skozi pridobljene kompetence ter zaposljivost.

V okviru projekta bo razvit tudi material za usposabljanje in izvedbo pilotnega programa. S tem se projekt razlikuje od prevladujočih pristopov, saj je učna strategija osredotočena na izvajanje projektnega učenja podjetništva skozi uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sinteza slednjega pristopa in projektnega učenja spodbuja pragmatičen pristop za krepitev podjetniških sposobnosti, kot so ustvarjalnost, samo-iniciativnost, vztrajnost, timsko delo, reševanje problemov in izkoriščanje informacijskih, komunikacijskih in tehnoloških priložnosti.

V okviru projekta je predviden tudi razvoj e-vodiča in njegova diseminacija. Dokument bo olajšal uporabo gradiva za usposabljanje v različnih kontekstih neformalnega učenja. Ključni cilj teh smernic bo pojasniti, kako uporabiti projektno metodologijo, opisano zgoraj, ki bodo izvajalce (inštruktorje in inštruktorice) usmerjala, kako izvajati usposabljanje v svojih ustanovah.