SparkDigiGirls: Opolnomočenje kreativnosti deklet z uporabo digitalnih tehnologij

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

KLJUB ŠTEVILNIM PREDNOSTNIM ŠTUDIJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE SE GA DEKLETA ŠE VEDNO »BOJIJO«, ZATO SMO SE ODLOČILI, DA SODELUJEMO V PROJEKTU: SparkDigiGirls

Tehnologija še naprej hitro napreduje in odpira vrsto novih priložnosti. Ni več dvoma v to, da lahko njena učinkovita raba postane gonilo gospodarstva v prihodnosti. Ob tem pa je digitalizacija že zajela vse gospodarske sektorje ter življenja posameznikov in v prihodnosti se bo to zgolj še okrepilo. Že danes je neprekinjeno delovanje informacijske tehnologije bistvenega pomena tako za zasebni kot javni sektor. Ravno zato pa je vse večje povpraševanje na trgu dela tudi po usposobljenih IT strokovnjakih.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) ocenjuje, da se bo število delovnih mest za strokovnjake s področja IKT do leta 2030 v EU v povprečju povečalo za 42 odstotkov. Z razvojem področij, kot so umetna inteligenca, internet stvari, računalništvo v oblaku, virtualna in razširjena resničnost ter robotika, se bo odprlo še več delovnih mest. Znanje s področja IT bo postajalo tako vse pomembnejše za uveljavitev na trgu dela.

Tudi v Sloveniji je mogoče zaznati padec zanimanja za STEM, kar je angleška kratica za naravoslovje, tehnologijo, inženiring in matematiko, IKT in IOT sploh med mlajšimi dekleti starimi med 13 in 17 let.

V letu 2017 je bilo na Fakulteti za računalniško in informatiko zgolj:

  • 19,6 % študent (uni redni – matematika)
  • 5,8 % študentk (uni redni – računalništvo in informatika)
  • 3,8 % študentk (visokoškolski strokovni redni program)

Neravnovesje med spoloma na področju informacijskih tehnologij in znanj ter na delovnih mestih v IT sektorju nas je spodbudilo, da stopimo v sodelovanje k projektu in prispevamo k spremembam v družbi. Predvsem z namenom dviga digitalne pismenosti med dekleti in spodbujanja zanimananja za tehnologijo in ostale IT poklice.

Dekleta se še vedno “bojijo” študija IT

Tudi po podatkih družbe STRATA visokošolske ustanove od leta 2015 privabljajo vse manj diplomantov, ki se zanimajo za študij STEM. Dekleta pa so še posebej zadržana do te poti, čeprav bi jim to omogočilo višjo konkurenčost na trgu dela. Le eno od desetih deklet, ki se odločajo za visokošolsko izobraževanje, daje prednost predmetom STEM. Dekleta in fantje pogosto ne izbirajo svoje poklicne poti na podlagi svojih talentov ali spretnosti, temveč v skladu s stereotipnimi vlogami spolov. To jim pogosto preprečuje, da bi v prihodnosti uresničili svoj osebni in poklicni uspeh ter potencial.

Zanimanje za kariero na področju informacijske tehnologije bi se moralo začeti že v osnovni šoli

V projektu sodelujemo z evropskimi partnerji iz Portugalske, Grčije in Litve. Iz Litve prihaja tudi vodja projektov pri združenju Rural Internet Access Points Laura, ki ob tem pojasnjuje: »Povpraševanje na trgu po usposobljenih IKT strokovnjakih narašča in tako bo tudi v prihodnje. Na tem področju je treba izkoristiti potencial deklet, saj me trenutno najbolj skrbi, da dekletom primanjkuje zanimanja za IT poklice. Če bi se odločile za študij IT, bi bile na trgu dela bolj konkurenčne, imele bi višje plače in več kariernih priložnosti. Hkrati pa poklici na področju informacijske tehnologije posameznikom omogočajo, da so konkurenčni na svetovnem trgu od koder koli. Zakaj se dekleta pravzaprav “bojijo” IT? Razlogov je več. Žal se še vedno srečujemo s stereotipnimi prepričanji ter pomanjkanjem zagotavljanja ustrezne motivacije za dekleta. Pogosto ne zaupajo v svoje sposobnosti in se bojijo neuspeha. Potrebno jih je spodbujati in jim pokazati, da ne rabijo biti zgolj pasivne uporabnice digitalnih vsebin, ki jih ustvarjajo drugi ampak, da jih lahko ustvarjajo tudi same. Menim pa, da različni predsodki, ki jih je mogoče zaznati ne bi smeli omejevati otrokovih možnosti za razvoj. Starost, pri kateri otroci začnejo uporabljati tehnologijo je vedno nižja, naš izziv pa bi moral biti, da jih naučimo, da se ne le igrajo, temveč da tehnologijo uporabljajo na smiseln način, bodisi za učenje, raziskovanje ali ustvarjanje. Sploh zgodnje seznanjanje otrok z osnovnimi programskimi jeziki in načeli informacijske tehnologije bi moralo biti eden od načinov, kako mlade spodbujati k izbiri tehnoloških poklicev in s tem večje konkurenčnosti na trgu dela v prihodnosti. Prav tako je zelo pomembno, da dekleta in fantje vidijo, da tudi ženske poučujejo informacijsko tehnologijo, zato bi otroci morali tudi slišati zgodbe o uspehu in resnične primere iz prakse.«

 

Projekt SparkDigiGirls: Opolnomočenje kreativnosti deklet z uporabo digitalnih tehnologij

S projektom smo skupaj s partnerji začeli maja 2021 in naš glavni cilj je povečanje zanimanja deklet, starih od 13 do 18 let, za informacijsko tehnologijo (kot so umetna inteligenca, virtualna in obogatena resničnost, internet stvari, robotika,…) ter s tem krepiti ustvarjalnost in omogočiti uporabo teh tehnologij pri vsakdanjih aktivnostih.

V dveh letih projekta bomo skušali spremeniti stereotipe in družbena prepričanja o ženskem spolu in tehnologiji, okrepiti veščine digitalne pismenosti, odpreti nove priložnosti za ustvarjalnost in spodbuditi dekleta, da se po končanem šolanju odločijo za študij IT ali STEM. V okviru projekta bodo analizirali tudi načine, kako lahko inovativne tehnologije in digitalna orodja razvijajo ustvarjalnost deklet, ter razvili program usposabljanja na daljavo, ki bo prilagojen potrebam deklet. Nazadnje bo projekt izvedel kampanjo o uspešnih zgodbah žensk v tehnologiji ter povabil dekleta in mlade posameznike, da se pridružijo projektnim dejavnostim.

Projekt: Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies financira program Erasmus+ Strateško partnerstvo za mlade.