S spletom naproti letom

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

 S prepoznavanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja in digitalnih veščin Google.org podpira Simbiozin projekt “Simbioza: S spletom naproti letom”, s katerim bomo starejšim izboljšali digitalno pismenost jih opremili z znanjem za uporabo storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Zakaj? Ker želimo povečati socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšati poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi. Osvojeno znanje in veščine bodo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočile, da povečajo svoje digitalne spretnosti za daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

Ena najbolj zahtevnih tem za Slovenijo so gospodarski izzivi zaradi staranja prebivalstva – Slovenija je ena najhitreje starajočih se držav članic EU, hkrati pa je efektivna upokojitvena starost med najnižjimi v OECD. Na zavodu za zaposlovanje je več kot tretjina brezposelnih ravno starejših odraslih- od 55 let plus, ki pa jih na koncu dneva ne znamo oziroma ne zmoremo vključiti nazaj na trg dela zaradi različnih razlogov.

Napredek v razvoju IKT po eni strani prinaša veliko koristi na vseh področjih, vendar pa za starejše pomeni velik izziv, saj se prepad med digitalno pismenimi in digitalno nepismenimi povečuje, kar veča tudi socialno izključenost in medgeneracijski prepad.

Leta 2020 44 % slovenskih upokojencev, starih od 65 do 75 let, nikoli ni uporabljalo interneta, povprečje EU je 33 %, tudi na splošno pa je uporaba internetnih storitev v Sloveniji pod povprečjem EU. Izziv, poleg neznanja uporabe tehnologij, pa je tudi v nepoznavanju uporabnosti te tehnologije.

S projektom “Simbioza: S spletom naproti letom” želimo dvigniti zavest in zanimanje za učenje e-veščin, omogočili bomo brezplačen prvi stik s sodobnimi tehnologijami po drugi strani pa bo pri projektu šlo za sodelovanje in prenos znanja med generacijami v lokalnem okolju, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, hkrati pa večja vključenost starejših in mladih v družbo, boljša zaposljivost in povezovanje lokalne skupnosti.


PRO
JEKT JE SESTAVLJEN IZ TREH STEBROV, KI SE MED SEBOJ DOPOLNJUJEJO:

  1. Simbioza Mobiln@ – Mobilna učilnica na štirih kolesih, s katero približujemo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, uporabo računalnika in pametnih telefonov približati starejšim na ruralnih območjih v Sloveniji.
  2. Simbioza Skupnost – Predstavlja mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami in v katero je trenutno vključenih več kot 140 organizacij po celotni Sloveniji. Vse od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, domov za starejše, zdravstvenih domov in društev.
  3. Spletna Učilnica & Nadgradnja Magde – Implementacija Simbiozinih digitalnih rešitev, preko katerih bomo starejšim omogočili brezplačen dostop do spletne učilnice ter nadgradnjo mobilne aplikacije Magda za starejše.

S temeljnimi aktivnostmi projekta premagujemo vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije, s čimer bomo starejšim odraslim – iskalcem zaposlitve, zaposlenim omogočili izboljšanje njihovih digitalnih spretnosti za večjo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali ponovni vstop na trg dela, upokojencem pa približali uporabo tehnologij in prav tako dvignili nivo digitalnih kompetenc. Ob tem pa tudi vključujemo mlade – osnonošolce, srednješolce, ki se aktivno vključujejo v izvedbo izobražeanj, hkrati pa bodo ob tem pridobili znanja s področja IKT.

V Simbiozi se bomo še naprej trudili prispevati k bolj povezani in vključujoči družbi ter živeli naš slogan: Energija mladosti, izkušnje modrosti.