Simbioza [email protected] – potujoča učilnica

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Simbioza [email protected] je PRVA POTUJOČA UČILNICA V SLOVENIJI, s katero bomo preko najsodobnejših digitalnih izobraževalnih pobud in iniciativ približali uporabo IKT orodij, starejšim odraslim (50+), ki so iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja ter starejšim občanom (65+), ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov.

Preko »učilnice na kolesih«, ki bo presegla tradicionalno »štiri stensko« učilnico, bomo tako dosegli tiste starejše, ki običajno ne morejo zlahka dostopati do nosilcev znanja in izobraževalnih virov. Tako bomo prispevali k premostitvi izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji ter hkrati zmanjševali vrzel med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in neustavljivim napredkom tehnologije nasploh. Po drugi strani pa je projekt namenjen tudi mladim – osnovnošolcem, srednješolcem in drugim prostovoljcem iz lokalnih okolij. Le-te bomo vključili v projektne aktivnosti, s čimer bodo tudi mladi pridobili nove digitalne kompetence in razvijal socialne veščine.

Starejši so zagotovo ena najbolj ranljivih skupin, ki se še posebej težko sooča z digitalno transformacijo družbe.

Simbioza [email protected] – ni le odgovor za zmanjševanje razkoraka med starejšimi generacijami in digitalizacijo, ampak je v prvi vrsti njen namen predvsem pomagati starejšim pri uporabi IKT tehnologij.

S tem bodo izboljšali svojo digitalno pismenost ter postali “neustrašni” uporabniki digitalnih orodij in storitev.

Digitalno opolnomočenje bo starejšim omogočilo bolj kakovostno življenje, večjo neodvisnost, boljšo informiranost, predvsem pa večjo socialno vključenost v družbo.

Ekipa Simbioze bo v lokalnih okoljih izvajali delavnice digitalnega opismenjevanja starejših preko medgeneracijskega sodelovanja. Potujoča učilnica uvaja nove prožne oblike učenja v inovativnem učnem okolju, ki podpira lažji razvoj IKT kompetenc pri starejših.

Poleg izvedbe brezplačnih IKT delavnic bodo starejšim na voljo tudi dodatne storitve kot so individualno svetovanje in ozaveščanje ter druge storitve za reševanje izzivov povezanih z uporabo IKT tehnologij.

Naš cilj je do junija 2022 na 120 dogodkih po Sloveniji izvesti 240 IKT delavnic za starejše v trajanju 480 izobraževalnih ur ter 720 ur »face to face« aktivnosti (individualna svetovanja, ozaveščanje, druge promocijske aktivnost ipd.). S projektom bomo dosegli 24.000 odraslih in starejših uporabnikov in digitalno bomo opolnomočili 2.400 starejših od katerih jih bo 90% pridobilo oziroma izboljšalo osnovne digitalne veščine. Poleg starejših in odrasli bomo usposobili tudi več kot 2.000 mladih.

Spremljajte nas in se nam pridružite! V primeru, da bi vas utegnilo zanimati več nam pišite na [email protected]