Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Simbioza > Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine
‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://www.simbioza.eu/

V povezavi z obiskanim spletnim mestom https://www.simbioza.eu/ in nakupom izdelkov velja, da je:

Ponudnik spletne trgovine in prodajalec (oziroma posrednik pri prodaji vstopnic):

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana
matična številka: 6605621000
davčna številka: SI 49944606

elektronski naslov: info@simbioza.eu

telefon: 040 336 311

ki ga zastopa ga. Katja Pleško, direktorica

(v nadaljevanju: družba)

Družba je od dne 6. 5. 2014 vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani kot socialno podjetje in zavod. Številka reg. vpisa: 2014/13964 okrožno sodišče v Ljubljani.

Transakcijski račun družbe: 

IBAN SI56 6100 0000 7990 140 odprt pri banki Delavska hranilnica d. d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana,

SWIFT/BIC banke: HDELSI22.

Družba ni DDV zavezanec.

Identifikacijska številka za DDV: /

Družba kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije in s potrošniki posluje v slovenskem jeziku.

Uvodne definicije pojmov

 • spletna trgovina Simbioza dogodki (https://www.simbioza.eu/) (v nadaljevanju: spletna trgovina) zajema računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo družbe in vse sorodne domene in pod-domene ter morebitne pripadajoče mobilne aplikacije družbe, ne glede na njihovo testno, preteklo, operacijsko ali jezikovno različico, ki družbi omogoča prodajo blaga oziroma vstopnic za dogodke družbe in njenih partnerjev,
 • splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://simbioza.eu (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da osebi nudimo tu zajete informacije,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registracija« oddal svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev, ter skladno s poglavjem »Registracija uporabniškega računa« registriral svoj uporabniški račun,
 • uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine,
 • kupec: uporabnik, ki na spletni trgovini uspešno opravil nakup,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,
 • organizator posameznega dogodka (v nadaljevanju: organizator): je pravna ali fizična oseba, ki je izdajateljica vstopnic za njen dogodek oziroma njeno prireditev (v nadaljevanju: dogodek). Organizator lahko oglašuje svoje vstopnice na spletni trgovini, družba pa to oglaševanje gosti in posreduje pri njihovi spletni prodaji. Organizator je vselej dolžan svojo uporabo spletne trgovine, kakor tudi druge vidike oglaševanja in izvedbe zadevnega dogodka vršiti v skladu z določili Splošni pogoji uporabe aplikacije Simbioza dogodki (simbioza.eu/splosni-pogoji-uporabe-dogodki) in določili veljavnih predpisov, pri čemer organizator vselej nosi vso odgovornost v zvezi s tem,
 • Podstran dogodka: podstran spletne trgovine na kateri je družba oziroma orgaizator dogodka objavila ceno vstopnice, termin dogodka in vse druge relevantne podatke o svojem dogodku, in na kateri lahko kupec opravi nakup vstopnic za predmetni dogodek.

Opredelitev razmerja med obiskovalcem/kupcem, družbo in organizatorjem dogodka

Družba ponuja spletno trgovino in lahko na njej nastopa kot ponudnica pri spletni prodaji vstopnic za dogodke, ki jih sama organizira (t.j. sklepanju pogodb na daljavo s potrošniki preko svetovnega spleta), kot je to določeno v teh Splošnih pogojih.

Družba pa lahko v zvezi s spletno trgovino prav tako nastopa ponudnica spletne trgovine, ki posreduje pri prodaji vstopnic za dogodke, ki jih organizirajo njeni partnerji (koordinatorji oziroma organizatorji).

Družba v takih primerih ne nastopa v vlogi organizatorja posameznega dogodka, niti ni odgovorna za njegovo izvedbo, kakovost, in druge morebitne pomanjkljivosti dogodka.

Podatki zadevnega organizatorja so vselej navedeni na zadevni podstrani dogodka in na sprednji strani vsake vstopnice.

Veljavnost teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika oziroma kupca napram družbi, ter urejajo poslovni odnos med družbo in kupcem, pri čemer kupce vljudno naprošamo, da si pred izvedbo vsakega nakupa na spletni trgovini, skrbno preberejo tu zajeta določila.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa. Že opravljeni nakupi, se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času nakupa.

Kupca ob vsakršnem nakupu posledično pozivamo, da svojo seznanjenost z določili veljavnih Splošnih pogojev izrecno izrazi (označba vnosnega polja »strinjam se s Splošnimi pogoji« na zadnjem koraku nakupa).

Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu dužba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.

 V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na naslov:

– trgovina@simbioza.eu

– oziroma, nas pokličete na 040 336 311 znotraj uradnega delovnega časa, torej od ponedeljka do petka med  09:00 in 16:00.

Splošni pogoji so prav tako na voljo za vpogled v fizični obliki na objavljenem prevzemnem mestu družbe, na naslovu Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana.

Pravila uporabe spletne trgovine  (npr. varstvo avtorskih pravic, dovoljena uporaba spletnega mesta, ipd.) so navedena na podstrani pravila uporabe spletnega mesta: www.simbioza.eu/pravila-spletnega-mesta.

Varstvo osebnih podatkov

Skladno z doličili »Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov«, ki jo organizator potrdi ob kreiranju uporabniškega računa,  organizator in družba glede obdelave osebnih podatkov obiskovalcev nastopata kot skupna upravljavca osebnih podatkov. V nadpisani pogodbi je naveden natančen popis osebnih podatkov, ki jih upravljavca obdelujeta, namenov in vrst obdelav, pravnih podlag, rokov hrambe in nabor informacije o drugih obdelovalcih družbe.

Te Splošni pogoji sicer ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: www.simbioza.eu/varstvo-osebnih-podatkov-aplikacija.

Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani organizatorja.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni.

V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bomo naredili vse kar je v naši moči, da uporabnike o tem obvestimo preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov, oziroma s pomočjo obvestila, ki ga bomo objavili na naši spletni trgovini.

Na spletni trgovini bodo prav tako vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

Obvezne informacije, ki jih družba vselej zagotovi kupcem pred nakupom

 •  podatke o identiteti družbe: ime in sedež družbe, kakor tudi matična številka in davčna številka (ID za DDV), so navedeni na začetku teh Splošnih pogojev,
  •    kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo v relevantnih poglavjih (elektronski naslov in telefonska številka), oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
  •    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi  poprodajnimi storitvami: so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini,
 •  informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini
 •   končna cena blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na straneh »Plačilo in dostava« in »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
 •   način, kraj, pogoje in stroške dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, ter rok dostave:
 • način ter kraj dostave: je na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter je ponovno prikazan na strani »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in dostave vselej navedene v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • pogoji in stroški dostave izdelkov: so prikazani na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, po izbiri izdelka za nakup (dodajanju izdelka v »Košarico«), pri čemer so pogoji dostave in stroški odvisni od različnih faktorjev, opisanih pod poglavjem »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev.
 • rok dostave: ocenjeni rok dostave je naveden ob vsakem zadevnem izdelku,
 •  možni načini plačila: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih teh Splošnih pogojev,
 •  plačilni pogoji: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih teh Splošnih pogojev,
  •    časovna veljavnost ponudbe: je natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev
  •    rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop: je skupaj z opisom pravice do odstopa v in primerov, v katerih kupec kot potrošnik nima pravice do odstopa, naveden v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi

 •  informacije o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v vzezi z njo: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb« teh Splošnih pogojev.
  •    pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 •  pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami izdelkov, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 •  pojasnilo, da ima kupec možnost izvensodnega reševanja sporov: je navedeno v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.

Odgovornost za delovanje spletne trgovine

Družba se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa in uporabo spletne trgovine vsem uporabnikom preko običajnih komunikacijskih sredstev, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati. Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta in morebitno nezmožnostjo dostopa do vsebina in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo te spletne trgovine.

Družba dostopanje do spletne trgovine z komunikacijskimi sredstvi omogoča na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. stroški elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot neregistrirani obiskovalec spletne trgovine, torej zgolj z vnosom podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naročila. Obiskovalec pa lahko tudi registrira nov uporabniški račun, kar stori tako, da na ustrezni podstrani  vnese svoje ime in priimek, geslo za dostopanje do računa in elektronski naslov, ter s klikom na gumb »Registracija« odda svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev. S tem obiskovalec postane registrirani uporabnik spletne trgovine.

V kolikor bi registrirani uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti,  lahko družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova trgovina@simbioza.eu. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte

Registrirani uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne trgovine ne bo uporabljal v nasprotju s Pravili uporabe spletnega mesta www.simbioza.eu/pravila-spletnega-mesta.

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima Družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca.

Vsak registrirani uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma bovestiti družbo preko elektronskega naslova trgovina@simbioza.eu, oziroma s klicom na številko 040 336 311.

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem ne pridobi izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov.

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov. Družba posledično ne premore načina, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverila,  ali gre pri pri kreiranju uporabniškega računa, ponujanju blaga, izvršitvi nakupa in obdelavi posredovanih osebnih podatkov uporabnika, za osebne podatke mladoletne osebe.

Družba prav tako zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki otrok zbrišejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto sposlovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu trgovina@simbioza.eu, oziroma s klicom na številko 040 336 311.

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je družba ugotovila da so mlajše od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Potek nakupa na spletni trgovini

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine,
 • iskanje in ogled posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini,
 • specificiranje (npr. izbiranje različice, barve, velikosti, ipd.) ogledanega izdelka ter izbor količine izdelka za nakup z vnosom številk v zadevna vnosna polja oziroma z izvedbo klikov zadevnih gumbov,
 • dodajanje izbrane količine specificiranega izdelka v nakupovalno košarico s klikom na gumb »V košarico«,
 • pregled izbranega izdelka in količine v pojavnem polju košarice, ter klik na gumb »Zaključi nakup« za prehod v naslenji korak, ki vodi k uspešno izvedenem računu,
 • v kolikor ima uporabnik registriran uporabniški račun, in želi nakup izvesti kot registriran uporabnik, vnos gesla v ustrezno vnosno polje in potrditev prijave v obstoječ uporabniški račun, sicer vnos elektronske pošte v ustrezno polje in klik na gumb »Nadaljujte z nakupom«,
 • uporabnik vnese zahtevane podatke za izvršitev naročila in izvedbo dostave izdelka v ustrezna polja, pri čemer se registriranim uporabnikom podatki avtomatsko izpolnejo, ter po pregledu vnosov klikne na gumb »Naprej«,
 • uporabnik si izbere željeno plačilno metodo in način dostave izdelka,
 • uporabnik preveri vse dosedanje vnose (specifikacijo izbranega izdelka, podatke za izvršitev nakupa in dostavo, izbrano plačilno metodo in način dostave), jih po potrebi spremeni ter še enkrat preveri skupno ceno vseh izbranih izdelkov, ki vključuje davke oziroma druge dajatve in strošek dostave, vnese morebitne kupone oziroma kode za popuste, doda dodatne opombe glede nakupa oziroma dostave, ter odda ustrezna soglasja in se seznani z dejstvom, da se s klikom na gumb »Potrdi naročilo« smatra, da se strinja z vsemi določili teh Pogojev poslovanja in se zaveže k plačilu, ter v primeru, da se z vsem navedenim strinja in želi izvršiti nakup, klikne na gumb »Potrdi naročilo«.
 • S klikom na gumb »Potrdi naročilo« je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izdelka sklenjena.

Sprejem naročila in potrditev naročila s strani družbe ter kupčeva časovno omejena možnost popravkov in odstopa od naročila brez posledic:

 • Po oddaji naročila kupec na vnešeni elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo uspešno sprejeto.
 • V nadpisanem obvestilu je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, tabelo izdelkov in razdelanimi cenami po posameznih postavkah, skupaj z razčlenjeno ceno in vsemi stroški, davki ter dajatvami. Obvestilo vsebuje tudi pouk o pravici do odstopa od pogodbe, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.
 • Ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko kupec v tem primeru odstopi od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic oziroma stroškov.
 • Po prejemu obvestila o tem, da je bilo naročilo uspešno sprejeto, vendar najkasneje do 15:00 tekočega delovnega dne, ima kupec možnost odstopiti od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov trgovina@simbioza.eu. Na enak način in v enakem obdobju, lahko kupec prav tako spreminja oziroma popravlja uspešno oddano naročilo.

Posredovanje izdelka službi za dostavo (odprema blaga) in kupčev odstop od naročila (pogodbe), ki ima lahko za posledico vračilo blaga in povrnitev stroškov dostave družbi:

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.
 • pri vsakem od korakov ima kupec možnost vrnitve korak nazaj.

Posredovanje računa in kupčeva zahteva za posredovanje pogodbe na trajnem nosilcu

Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec lahko s sporočilom,  ki ga pošlje na elektronski naslov trgovina@simbioza.eu, oziroma s klicom na številko 040 336 311 znotraj delovnega časa družbe, družbo kadarkoli po izvršenem nakupu zaprosi, da mu ta brezplačno posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu izdelka, na trajnem nosilcu. Zadevni Splošni pogoji namreč predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.

Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

Plačilo po povzetju, ki ga je mogoče opraviti pri družbah za dostavo blaga oziroma ponudnikih poštnih storitev, s katerimi sodelujemo. Pri tej vrsti plačila lahko kupec plača z gotovino oziroma kartico. 

Plačilo po predračunu pri čemer naj kupec na UPN v polje sklic najprej vnese SI00, za tem pa številko zadevnega naročila. Kot kodo namena naj vnese GDSV ali OTHR za plačilo pa uporabi ime družbe ter enega izmed spodaj navedenih bančnih računov:

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana

TRR družbe:

IBAN SI56 6100 0000 7990 140 odprt pri banki Delavska hranilnica d. d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana,

SWIFT/BIC banke: HDELSI22.

Družba ni DDV zavezanec.

Identifikacijska številka za DDV: /

Naročeni izdelki lahko kupec plača tudi s storitvijo Pay Pal (plačilne in kreditne kartice Mastercard, Visa,), oziroma preko storitve Bankart  Payment  (plačilne in kreditne kartice Maestro, Mastercard, Visa, Karanta).

Po prejemu naročila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala službi za dostavo v najkrajšem možnem času.

Dostava

Vstopnice bodo vselej dostavljene po elektronski poti na vneseni elektronski naslov kupca.

Glede fizičnega blaga pa družba sodeluje s službami za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

Kupec bo o predvidenem roku dostave obveščen skupaj s posredovanim potrdilom o prejemu naročila.

Predviden rok dostave je zgolj informativne narave in je od trenutka, ko družba blago preda službi za dostavo, izven njenega vpliva. Družba posledično kupcu ne odgovarja za škodo, ki bu mu morda nastala, ker je služba za dostavo prekoračila predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa druge okoliščine, ki prav tako leži izven vpliva družba (npr. naravne nesreče, poplave, ipd.).

Družba je prav tako prosta odgovornosti v zvezi s poškodbami izdelkov, ki se zgodijo oziroma pojavijo kot posledica dostave.

Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na zadevno službo za dostavo.

Cene izdelkov in stroški dostave

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV.

Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave oziroma osebni prevzem, ter se končni ceni naročila prištejejo na zadnjem pojavnem oknu, kjer uporabnik naročilo potrdi, kot je podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov v spletni trgovini.

Stroški dostave so odvisni od različnih okoliščin (npr. teže paketa, cenika izbrane dostavne službe, naslova kupca, ipd.).

Pri elektronski dostavi vstopnice kupca ne bremeni strošek dostave.

Dodatne stroški iz naslova dostave zaradi kupčeve izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe (npr. hitra dostava) plača kupec.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelka, kakor tudi popusti izdelkov, ki so posebej označeni kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino.

Posebne oznake izdelkov

 •  Z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
  •    Z oznako “Popust” oziroma »Akcija« se označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku.
  •    Z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega artikla.
 • Družba bo vse morebitne objave o uvedbi razprodaje izdelkov objavila na spletni trgovini. Vsaka navedba razprodaje bo vsebovala podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja zadevne razprodaje. Izdelki, ki so predmet razprodaje, bodo označeni tako, da bo razvidna cena pred znižanjem in nova, znižana cena. Če bo odstotek znižanja objavljen v razponu, bo najvišji odstotek znižanja zadevnih izdelkov zajemal najmanj eno četrtino vrednosti vseh izdelkov, ki so predmet razprodaje.

POSEBNA DOLOČILA GLEDE NAKUPA IN VRAČILA VSTOPNIC

Veljavnost in prenosljivost vstopnice ter reševanje sporov glede vstopnice

Vsaka vstopnica nudi veljavni vstop na dogodek zgolj njenemu imetniku, v kolikor organizator ni navedel drugače in v kolikor ne gre za imensko vstopnico  (npr. abonma).

Vsaka vstopnica je veljavna zgolj za dogodek in termin (oziroma dogodke in termine), ki je bil naveden  na podstrani dogodka oziroma na sami vstopnici. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na dogodek, pri čemer so morebitne druge vstopnice z isto identifikacijsko številko avtomatično neveljavne.

Vstopnic ni dovoljeno zlorabljati, spreminjati, kopirati ali kako drugače potvarjati.

Veljaven vstop na dogodek lahko družba oziroma organizator pogojuje s spoštovanjem lastnih omejitve (npr. starost, prepoved vstopa z alkoholnimi pijačami, ipd.). Družba oziroma oganizator lahko imetniku veljavne vstopnice prepove vstop na podlagi kršitev pravil dogodka oziroma pravil poslovanja organizatorja.

Družba ni odgovorna kupcu oziroma imetniku vstopnice v zvezi z zavrnjenim vstopom na dogodek, ki ga je organizator utemeljil na podlagi lastne presoje in lastnih pravil dogodka oziroma poslovanja. Družba si bo vselej prizadevala, da bo vsak organizator tovrstna pravila dogodka in omejitve objavil na zadevni podstrani posameznega dogodka.

Družba bo morebitne spore med organizatorjem in kupcem oziroma imetnikom vstopnice (npr. o obstoju, veljavnosti, prenosljivosti, zavrnjenemu vstopu ipd.) reševala po tem, ko bo s strani katre koli stranke o takem sporu obveščena na naslovu: info@simbioza.eu.

V kolikor organizator utemeljeno zavrne vstop na dogodek kupcu oziroma imetniku vstopnice, družba ni dolžna kupcu oziroma imetniku vstopnice povrniti kupnine za vstopnico, ki jo je kot veljavno uspešno elektronsko dostavila na vneseni elektronski naslov v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Dostava vstopnice, posredovanje vstopnice tretjim osebam in tiskanje vstopnic (»Print@home«)

Digitalna različica vstopnice, ki je bila kupljena na spletni trgovini, je kupcu vselej na voljo na elektronskem naslovu, ki ga je vnesel kot naslov za dostavo tekom nakupnega procesa.

Družba oziroma organizator lahko pri kreiranju podstrani dogodka izbereta, da kupcem vstopnice dovoljuje, da te kupljeno vstopnico posredujejo tretji osebi, pri čemer vsaka vstopnica, ki je bila posredovana na tak način, nudi veljavni vstop na dogodek zgolj njenemu imetniku.

Družba oziroma organizator lahko pri kreiranju podstrani dogodka prav tako izbereta, da kupcem oziroma imetnikom vstopnice omogočata vstop na dogodek z izkazovanjem fizične različice kupljene vstopnice, ki si jo sami natisnejo doma (»print@home«).

V kolikor velja,  da je vstop na dogodek mogoč izključno z izkazovanjem fizične različice vstopnice, bo družba oziroma organizator to označil oziroma navedel na zadevni podstrani dogodka.

VRAČILO VSTOPNIC S STRANI KUPCA IN VRAČILO KUPNINE S STRANI DRUŽBE

Odstop od pogodbe s strani kupca vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se ponudnik zaveže, da bo izpolnil svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, pri čemer nakup vstopnic na spletni trgovini predstavlja takšno storitev.

Iz nadpisanega poseldično izhaja, da so vsi nakupi vstopnic na spletni trgovini zavezujoči in da odstop od pogodbe s strani kupca vstopnice ni mogoč, razen v primeru naslednjih izjem:

 • v kolikor družba oziroma organizator spremenita termin oziroma kraj svojega dogodka, oziroma je dogodek odpovedan, kupec vstopnice pa se ne želi oziroma ne more udeležiti dogodka, pri čemer mora o tem družbo obvestiti na naslovu: info@simbioza.eu do dneva izvedbe dogodka od takrat, ko je sprememba termina, kraja dogodka, oziroma odpoved dogodka nastala. Družba bo taka obvestila preučila in v primeru, da gre za upravičen primer odpovedi od pogodbe, kupcu vrnila celotno kupnino.

Družba se vselej prizadeva, da o vseh primerih nadpisanih sprememb obvesti vse kupce kart s sporočilom, ki je poslan na vneseni elektronski naslov kupca.

Željo po odstopu od pogodbe lahko kupec družbi sporoči tudi preko fizične pošte, poslane na naslov:

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je družba prejela v zadevnem roku iz tega poglavja teh Splošnih pogojev.

Vračilo vstopnic v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor kupec vrača vstopnice v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe s strani kupca vstopni« teh Splošnih pogojev in zadevni dogodek še ni bil izveden, je kupec dolžan v obvestilu iz nadpisanega poglavja družbo vsaj 1 dan pred izvedbo zadevnega dogodka obvestiti o vstopnicah, glede katerih utemeljeno odstopa (npr. dogodek, številka vstopnice, sedež). V drugih primerih upravičenega odstopa (t.j. po datumu izvedbe dogodka) kupec ni dolžan vstopnic vrniti.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor je kupec svoj odstop sporočil družbi v skladu s temi Splošnimi pogoji in je njegov odstop od pogodbe upravičen, bo družba v lastnem imenu (kot prodajalec) oziroma v imenu organizatorja (kot posrednik pri prodaji vstopnic) vračilo plačane kupnine za vstopnice izvedla takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema kupčevega sporočila o odstopu od pogodbe.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupca v zvezi z upravičenim odstopom od pogodbe ne bremeni nikakršen strošek, kupcu pa v nobenem primeru ne bodo povrnjeni dodatni stroški, ki so mu  morda nastali v povezavi z njegovo načrtovano udeležbo na dogodku (npr. rezervacija prevoza, ipd.).

Pri odstopu od pogodbe, v zvezi s katero je bila koriščena koda za popust ali promocijska koda, se nastala situacija razlaga tako, kot da je bil pri ceni naročene vstopnice popust, pri čemer kupec v primeru takšnega vračila ne pridobi nove kode za popust oziroma promocijske kode. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa.

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne organizatoru kot nov darilni bon, morebitni vplačani znesek pa se vrne celoti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO DRUGEGA BLAGA

Odstop od naročila (pogodbe)

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od naročila (pogodbe), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Navedeni 14 dnevni rok se začne šteti z dnem, ko kupec pridobi posest nad blagom.

Odstop od naročila (pogodbe) lahko kupec družbi sporoči s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov družbe: trgovina@simbioza.eu.

Predpisi tudi predvidevajo, da se lahko kupec za namene odstopa posluži tudi posebnega obrazca, ki smo ga za kupce pripravili na tej povezavi, in ga morajo kupci izpolniti ter poslati na navedeni naslov družbe.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe)

V primeru odstopa od naročila (pogodbe) mora kupec vselej vrniti prejeti izdelek. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo. Izdelek je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od naročila (pogodbe).

To kupec stori tako, da ga pošlje po pošti na naslov družbe:

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova vrednost zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je izdelek, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Odstop od pogodbe prav tako ni mogoč, kadar je predmet nakupa / plačila:
•    blago ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
•    storitev, če  družba pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba v celoti izpolni;
•    blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od naročila (pogodbe)

Kupca v zvezi z odstopom od naročila (pogodbe) bremenijo zgolj lastni stroški vračila izdelka družbi, pri čemer kupec lahko odgovarja družbi za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, kot je podrobneje navedeno v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe)«.

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave izdelka kupcu (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od naročila (pogodbe).

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopi od naročila (pogodbe), ga vrne ali izroči družbi oziroma osebi, ki jo družba pooblasti za prevzem blaga nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po po tem, ko je družbi poslal obvestilo, da odstopa od naročila (pogodbe) znotraj 14 dnevnega roka. Navedeno ne velja, v kolikor družba ponudi, da sama prevzame izdelek, ki ga želi kupec vrniti.

Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

O stroških vračila izdelkov, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče vrniti po pošti, bosta kupec in družba sklenila poseben dogovor, oziroma bo družba za tovrstne izdelke sama organizirala njihov prevzem.

Pri odstopu od naročila (pogodbe) kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne.

Če se kupec odloči za odstop od naročila (pogodbe) pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stavrne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko kupcu ponudimo tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis).

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Garancija za brezhibno delovanje določenih izdelkov

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec blaga za tako imenovano »tehnično blago«. Seznam blaga, za katero mora proizvajalec izdati enoletno garancijo, je določen s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Izdelki, ki so objavljeni na spletni trgovini imajo garancijo, če je to izrecno zapisano v garancijskem listu ali na računu, ki je kupcu posredovan hkrati z izdelkom.

Poleg garancijskega lista, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, družba kupcu skupaj z izdelkom posredovala tudi navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov.

Pri izdelkih, ki imajo garancijo, bo proizvajalec kupcu zagotovil brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu, v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer bo kupcu izdelek nadomeščen z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

Poleg tega, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, proizvajalec potrošniku še vsaj tri leta po poteku garancijskega roka zagotavljala možnost popravila, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu), v kolikor navedeno sodi pod pogoje zadevne garancije.

Vprašanja o tem katero blago ima garancijo in kako lahko kupec uveljvalvja garancijo, je mogoče zastaviti družbi s sporočilom, ki je poslano na elektronski naslov družbe: trgovina@simbioza.eu

Postopek uveljavljanja pravic iz garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije (proizvajalca) ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa.

Kupca v zvezi z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka ne bremenijo kakršni koli stroški.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi družbi, bodisi na elektronski naslov: trgovina@simbioza.eu, bodisi na fizični naslov:

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,  socialno podjetje
Letališka cesta 3
1000 Ljubljana

Družba bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovorila na prejeti garancijski zahtevek.

Če družba ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

Stvarne napake na izdelku

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila družbi znana oziroma bi ji morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na naročenem izdelku lahko kupec uveljavla pri nakupu katerega koli izdelka naše spletne trgovine, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na naši spletni trgovini.

Roki za uveljavljanje stvarnih napak

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev, od trenutka, ko je bila napaka odkrita.

Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se je pojavila v roku šestih mesecev od izročitve, pri čemer bo v primeru napak, ki jih kupec uveljavlja po tem roku, dokazno breme o obstoju napak na kupcu.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb

Kupec lahko uveljavlja stvarne napake v zvezi z kupljenim izdelkom tako, da družbi na elektronski naslov: trgovina@simbioza.eu pošlje sporočilo in v njem navede okoliščine izdelka in napake (npr. kateri kupljeni izdelek ima stvarno napako, kdaj je bil izdelek kupljen, kakšno stvarno napako je zaznal, ipd). Prav tako je priporočljivo, da kupec v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka.

Stvarna napaka se sicer lahko uveljavlja tudi brez računa, v kolikor kupec kako drugače dokaže, kdaj in kateri izdelek je kupil na spletni trgovini družbe (npr. emaili, obvestila o naročilu, ipd.)

Prav tako je priporočljivo, da kupec v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo ali opis, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacija) in v kolikor se z obstojom stvarne napake strinja, bo izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) odgovorila najkasneje v osmih dneh od prejema zahteve za uveljavljane stvarne napake (reklamacije).

V primeru da se družba z obstojem očitane stvarne napake strinja, bo družba v istem roku, torej v osmih dneh od prejema zahteve za uveljavljanje stvarne napake (reklamacije), ugodila kupčevi zahtevi (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni  zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek elektronskega naslova trgovina@simbioza.eu, oziroma s klicom na številko 040 336 311.

Družba bo v osmih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih lahko kupci kot potrošniki sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba, ki kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji začnejo veljati na dan 1. 12. 2020.