Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

VSESLOVENSKA AKCIJA SIMBIOZA GIBA

Simbioza Giba, od leta 2014 poteka v obliki vsakoletne vseslovenske akcije in združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe – gibanja.

KAKO

Osnovno izhodišče projekta je ponuditi primerno telesno vadbo oziroma različne aktivnosti za vse generacije, od -9 mesecev do 100+ let, pri čemer je ključna značilnost organiziranih brezplačnih rekreativnih in športnih aktivnosti ta, da temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in druženju ter prostovoljstvu.

Projekt Simbioza Giba se odvija na lokalnem nivoju. Pri pridobivanju lokacij (oziroma ponudnikov lokacij) za izvedbo brezplačnih športno-gibalnih vadbenih aktivnosti zato upoštevamo stališče, da se izvedba različnih programov in vsebin prilagodi terenu – torej lokalnemu okolju, glede na zmožnosti in zmogljivosti, ki jih slednje ponuja. Ponudniki lokacij ponudijo različno vadbo: splošna vadba, pohod, tek, plavanje, igre z žogo, kolesarjenje, plavanje, ples, dvoranski šport, planinarjenje ipd. Simbioza Giba podpira prav vse oblike gibalne kulture, rekreacije in športa.

Ključno vlogo pri tem na lokalni ravni igra na lokalni koordinator – prostovoljec (izhaja iz lokalnega okolja) ki aktivira lokacije in vzpostavi lokalno mrežo prostovoljcev, ki izvajajo aktivnosti oz. aktivira druge izvajalce za izvajanje aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti se ponudniki lokacij odločijo avtonomno, kar omogoča ne le višjo raven kreativnosti in kakovosti pri sami izvedbi aktivnosti, pač pa slednje tudi veliko bolj pritegne lokalno okolje, da se aktivno vključi v razpisane brezplačne aktivnost namenjene vsem generacijami.

ZAKAJ

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija, šport so pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti primerno nagrajuje starejše v svojem obdobju z avtonomno in radoživo starostjo ter energijo primerno obvladovanju težav duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.

V okviru preteklih akcij smo ugotovili, da je ponudba programov za telesno kulturo (predvsem starejših) omejena in neprilagojena socialnim razmeram, fizičnemu stanju posameznikov in njihovim interesom ter zmožnostim. Starejši občani po upokojitvi večinoma izgubijo stik z okolico, zato je vključenost starejših pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj- tako medgeneracijskega sodelovanja kot ponovne socializacije starejših v družbeni prostor. Z vadbo pripomoremo tudi k boljšemu zdravju, kar pomeni tudi manjšo obremenitev državnega zdravstvenega sistema. Prav tako se po drugi strani ljudje med seboj premalo družimo, med generacijami pa nastaja konflikt- zato smo v Simbiozi prepoznali odlično priložnost v povezovanju generacij skozi gibanje, telesno dejavnost, šport, rekreacijo in spoznavanje zdravega načina življenja.

CILJ

Cilj projekta je ozavestiti ljudi o zdravem načinu življenja in pomembnosti gibanja vse dni v letu skozi celo življenjsko obdobje slehernega posameznika ter skozi spoznavanje in brezplačno udeležbo na različnih vadbah in športnih aktivnostih omogočiti medgeneracijsko sodelovanje, druženje in ustvarjanje harmonije.

KJE: Po vsej Sloveniji.

KDAJ: V mesecu maju.

KAKO LAHKO SODELUJEMO V PROJEKTU

KOT PONUDNIK LOKACIJE

Kot ponudnik lokacije pripravite program v sklopu različnih aktivnosti ter omogočite brezplačno uporabo storitev, prostorov (aktivnosti se seveda lahko izvajajo tudi v naravi) ter strokovnega kadra kadarkoli v času trajanja akcije (mesec maj) za minimalno 6 ljudi ter pripravite program v trajanju vsaj 60 minut.

Ponudniki lahko svojo lokacijo prijavite preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi:

KOT PARTNER PROJEKTA

Organizacije, ki verjamete v projekt in ga lahko podprete moralno, finančno ali materialno ter tako omogočite njegovo izvedbo.

Lahko nam pomagate pri promociji projekta, če imate na voljo kakšno plakatersko mesto, adreme vaših članov/zaposlenih/partnerjev, po katerih lahko posredujete informacije, možnost objav na različnih spletnih straneh, družabnih omrežjih, v lokalnih časopisih, glasilih. Pridružite se nam!

KOT PROSTOVOLJEC

Ključno vlogo pri izvajanju poslanstva in dejavnosti Simbioze Genesis, socialnega podjetja ter največje vseslovenske akcije medgeneracijskega povezovanja in športnega udejstvovanja Simbioza Giba, predstavljajo prostovoljci vseh generacij. Pridružite se nam! 

KOT UDELEŽENCI

Udeležite se brezplačne športne vadbe v Simbioza Giba – največji vseslovenski akciji medgeneracijskega povezovanja in športnega udejstvovanja, ki bo potekala v maju 2024. Poiščite svojo najbližjo lokacijo in se prijavite pri organizatorju dogodka.

Preko poučne, interaktivne in praktične izkušnje vam pomagamo premagati “strah” pred uporabo novih tehnologij in vam ponudimo vpogled v neskončno število možnosti za pridobivanje novih znanj, ki jih ponuja svet tehnologije.