Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

NAŠA ZGODBA

SIMBIOZA GENESIS, SOCIALNO PODJETJE

Vsaka zgodba se začne kje drugje kot na začetku. Naš začetek je »zakuhala« zvedava gospa Magdalena Leban, naša draga Simbioza kul babica, ko je pred desetletjem ob prebiranju dnevnega časopisa, v katerem je na vsaki strani reklamnih oglasov pisalo »Več na www…, dodatne informacije na www… « vnuku Žigi zastavila preprosto vprašanje »Žiga, kva je zdej to za ena stvar www…?«

Njeno vprašanje je dobilo odgovor v največjem medgeneracijskem projektu v Sloveniji: Simbioz@ e-pismena Slovenija.

Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje ter družbeno odgovorno, socialno in etično delovanje je naša zgodba – zgodba Simbioza Genesis, socialno podjetje, ki se je začela leta 2011 z izvedbo vseslovenske prostovoljske akcije Simbioz@ e-pismena Slovenija. Vseslovenski projekt, ki je temeljil na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja.

V letih 2011, 2012 in 2013 so mladi učili starejše uporabljati računalnik in tako je Simbioza preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja uspela povezati celotno Slovenijo.

Vseživljenjsko učenje s pomočjo inovativne metodologije mlajši za starejše

Vse od svoje ustanovitve si prizadevamo za:

  1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja s poudarkom na učenju digitalnih veščin in kompetenc za vse starostne skupine v neformalnem ali pa priložnostnem učnem okolju.
  2. Izpopolnjevanje digitalnih znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, pri čemer si še posebej prizadevamo za izboljšanje kompetenc manj vključenih skupin.

Ustvarili smo celovit inovativen način kreiranja in vzpostavljanja drugačnih pristopov prenosa digitalnih veščin.

Razvili smo posebno interaktivno metodologijo predajanja znanja med mladimi in starejšimi, ki jo vsako leto testiramo po celi Sloveniji. Vse to z namenom ustvarjanja edinstvene vzajemne priložnosti učenja, ki dopušča razvoj inovativnosti ter stalne izboljšave za še učinkovitejša učna okolja, ki so še bolj občutljiva na individualne razlike med našimi uporabniki. 

Ker verjamemo, da je prav medgeneracijsko sodelovanje najpomembnejša oblika trajnostnega razvoja, je projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija, kjer smo v treh letih povezali več kot 35.000 ljudi, dobil svojo nadgradnjo v trajnostnem projektu Simbioza Šola.

V projektu, ki poteka od šolskega leta 2013/14 dalje smo vzpostavil aktivno mrežo proaktivnih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji (23% šol). Učenci oziroma dijaki skupaj z učitelji prostovoljci v tekočem šolskem letu po Simbioza učnih načrtih in našim mentorstvom izvajajo brezplačne IKT delavnice za starejše v lokalnem okolju v vseh slovenskih regijah.

Dostop in prostor za vse v digitalni preobrazbi Slovenije

Verjamemo, da je koncept vseživljenjskega učenja v vseh svojih formah in oblikah tisti pravi ključ, ki odpira vrata na znanju temelječi, pravični družbi – družbi enakih možnosti za vse.

Inovativno stičišče Simbioza BTC City Lab je prostor opremljen s pametnimi in inovativnimi rešitvami, ki jih lahko uporabniki preizkusijo, hkrati pa imajo možnost, da se tehnologijo naučijo tudi uporabljati.

Je prostor namenjen druženju različnim generacijam – za kratek počitek, druženje, kreativnost preko najrazličnejših aktivnosti s poudarkom na tehnologijah in je prostor za promocijo in testiranje storitev/produktov partnerjev ter izvedbo fokusnih skupin.

V okviru programa Tretja kariera e-opismenjujemo starejše generacije. Od leta 2014 do leta 2019 je projekt Tretja kariera vzporedno potekal tudi v »Na Triglav spreminjat svet« Simbioza medgeneracijski center v Ljubljani.

Preko trajnostnega projekta Simbioza Digitalna Akademija tekom leta e-opismenjujemo tudi otroke, mlade in odrasle in jim ponujamo krajša in daljša izobraževanja ter omogočamo dostop do neformalnega učenja vsem generacijam, kjer posamezniki pridobivajo različne digitalne veščine in kompetence.

Vpisani smo v Katalog strokovnjakov za digitalno transformacijo in Katalog usposabljanj, ki obravnavajo ključne teme na poti digitalne transformacije. Organizacijam (podjetjem, javnim organizacijam, nevladnim organizacijam in drugi zainteresirani javnosti) nudimo različna usposabljanja na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in medgeneracijskega sodelovanja.

Prostovoljstvo, gibanje in zdravje

Edinstven Simbioza model medgeneracijskega sodelovanja preko prostovoljstva, ki smo ga razvili, smo leta 2014 implementirali tudi v medsektorski, nacionalni trajnostni projekt Simbioza Giba, ki preko telesne aktivnosti – gibanja povezuje vse generacije od -9 mesecev do 100+ let.

Ključni cilji projekta:

  1. Animacija in spodbujanje aktivnega zdravega in kakovostnega načina življenja vseh generacij v vseh življenjskih obdobjih in s tem krepitev zdravja celotnega prebivalstva. 
  2. Ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja in dialoga.
  3. Prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno-gibalnem in medgeneracijskem področju.

Celovite, a hkrati specifične vsebine Simbioza Giba usmerjajo pozornost celotne populacije prebivalcev v potrebne smeri ozaveščanja, animacije in izvajanja programov gibalne kulture, rekreacije in športa po meri in za potrebe vseh generacij

Poleg delovanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni že vrsto let sodelujemo tudi v različnih mednarodnih projektih, ki potekajo v evropskem prostoru in širše.

Od leta 2014 dalje v okviru projekta Simbioza Tujina aktivno sodelujemo v mednarodnih mrežah.

Pri tem še posebej izpostavljamo naše delovanje v mreži  All Digital pan-European Association for Enhancing Digital Skills in Europe,  kot v mednarodnih projektnih konzorcijih na področju razvoja digitalnih veščin.

V okviru slednjih se je z letom 2018 pričelo in razvilo delo na dveh mednarodnih projektih, v katera je Simbioza vključena kot partnerska organizacija ter igra ključno vlogo pri razvoju digitalnih izobraževalnih kurikulumov, testiranju in implementaciji:

  • Podjetniške veščine za ženske v digitalnem svetu (Enterpreneurship for Women in Digital World)
  • Projekt Informacijske tehnologije za starejše (ICT 4 Elderly)

Naše sodelovanje smo v letu 2019 nadaljevali tudi v okviru programa ALL – project Turntable: Platform Supporting Vitality and Abilities of Elderly, kjer sodelujemo pri razvoju IKT platforme za bolj zdravo in aktivno staranje.

Kot nacionalni partner za Slovenijo smo že sedmo leto zapored v letu 2020 izvedli vseevropsko kampanjo Teden digitalnih veščin, ki poziva vse generacije, da se vključijo in spoznavajo nove tehnologije ter osvajajo nove digitalne veščine za boljši osebni in karierni razvoj.

Sodelujemo v kampanji Evropski teden programiranja (Code Week), kjer si prizadevamo za dvig digitalne pismenosti.

Lansko leto smo skupaj s partnerji Digital School razvili polletni pilotni projekt Girls Do Code, kjer učimo osnov programiranja in logičnega razmišljanja 112 učenk iz 5 osnovnih šol.

Od leta 2017 sodelujemo v konzorciju sedmih partnerjev ter 120 sodelujočimi osnovnimi šolami pri projektu Pogum, kjer skupno oblikujemo smernice in razvijamo načine, kako spodbuditi način razmišljanja in razumevanja kompetence podjetnosti kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Naša zgodba Simbioze je postala trajnostna zaradi vse bolj perečega družbenega izziva hitrega staranja po eni strani, in vse hitrejšega tehnološkega napredka po drugi strani. Oboje skupaj povečuje prepad med različnimi starostnimi skupinami in veča nevarnost družbene izključenosti. Simbioza je postala v Sloveniji sinonim medgeneracijskega sodelovanja in znamka zaupanja končnih uporabnikov in partnerjev.

Kot trajnostno usmerjeno socialno podjetje prispevamo k bolj povezani in uspešni družbi, usmerjeni v digitalno prihodnost. Smo zvesti družbeni inovativnosti, osredotočenosti na dobrobit končnega uporabnika – mlajše in starejše ter samostojno identiteto.  Ker verjamemo, da je prihodnost v medgeneracijskem sodelovanju, ker povezujemo generacije in ker želimo spremeniti svet na boljše. Z dejanji. Z iskricami v očeh, s toplimi stiski rok, z nasmehi na obrazu. In verjamemo v to, da bomo še naprej povezovali Slovenijo in če smo povezali Slovenijo bomo tudi svet. Ker delamo srčno.