Cyber Safe Senior – Kibernetsko varen senior

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Cyber Safe Senior – Kibernetsko varen senior

S partnerji s Poljske, Grčije in Turčije sodelujemo dvoletnem Erasmus+ projektu Cyber Safe Senior (Kibernetsko varen senior). Projekt Cyber Safe Senior, katerega glavni cilj je ozaveščanje starejših o pravilih varnosti v virtualnem svetu in krepitev njihovih digitalnih spretnosti za varno uporabo spletnih orodij, je namenjen izboljšanju njihove digitalne in pismenosti in spletne varnosti. Projektne aktivnosti se osredotočajo predvsem na tistestarejše (65+), ki imajo usvojene osnovne digitalne kompetence, vendar so premalo ozaveščeni o varnosti na spletu, pri čemer bo prav poseben poudarek dan na starejše, ki živijo v ruralnih okoljih.

V ta namen bomo partnerji pripravili e-knjigo s študijami primerov spletnih kaznivih dejanj (prevar) in virtualne izobraževalne vsebine na temo varnosti na spletu. E-knjiga bo vsebovala 25 študij primerov o različnih temah, povezanih z varnostjo na spletu, ki bodo starejšim omogočile boljše razumevanje in prepoznavanje različnih kibernetskih groženj ter jim pomagale pri njihovem obvladovanju.

Preko projektnih aktivnosti bomo usposobili tudi 25 izobraževalcev za izvajanje usposabljanj za starejše, saj bo v okviru projekta razvit inovativen izobraževalni program. Mednarodno usposabljanje izobraževalcev, ki bo potekalo pri nas,  v Sloveniji, se bo osredotočilo predvsem na metodologijo, kako učiti starejše, da bodo varni na spletu. Po usposabljanju bodo izobraževalci v svojih državah izvedli pilotna usposabljanja, v katera bo vključenih 100 starejših. V okviru projekta bodo izvedeni tudi informativni dnevi,  ki bodo pospremljeni z močno medijsko kampanjo in na katere bomo povabili izobraževalce vključene v projekt, predstavnike drugih izobraževalnih institucij ter druge zainteresirane javnosti. V okviru informativnih dni bodo izvedene tudi demonstracijske delavnice za starejše, ki bodo prejeli tudi izobraževalno gradivo, slednje bo dostopno tudi na spletni strani projekta, kjer bo poleg ostalih pomembnih informacij starejšim na voljo tudi platforma za samostojno e-učenje.

Dolgoročni cilj projekta Cyber Safe Senior je zmanjšati digitalno izključenost starejših z izboljšanjem njihovih informacijskih kompetenc ter premostiti vrzeli v znanju o varnosti na spletu med starejšimi (65+).

Več o projektu lahko preberete s pritiskom na spletni strani: https://www.cybersafesenior.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Cyber-Safe-Senior/61558568242578/

Konzorcij:

Vodilni partner:

STOWARZYSZENIE INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII, (Poljska, Lodž)

Partnerji:

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – iED, (Grčija, Larisa)

ILK SEN OL GENCLIK HAREKETI DERNEGI, (Turčija, Istanbul)

SIMBIOZA GENESIS, SOCIALNO PODJETJE, (Slovenija, Ljubljana)

Trajanje projekta:

  1. 12. 2023 – 31. 12. 2025

Program Erasmus+:

KA220-ADU – Sodelovalna partnerstva na področju izobraževanja  odraslih.

Št. projekta: 2023-1-PL01-KA220-ADU-000160325

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Erasmus+ nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.