VIP – Za varno izražanje in participacijo otrok in mladih skozi umetno inteligenco

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Projekt VIP – za varno izražanje in participacijo otrok in mladih skozi umetno inteligenco stremi k celostnemu opolnomočenju otrok in mladih, starih med 6 in 29 let, na področju digitalnih kompetenc, povezanih z umetno inteligenco, za lažje, bolj varno in vključujoče rokovanje z novimi, naprednimi tehnologijami v vsakdanjem življenju.

 

Živimo v dobi digitalne transformacije, ki bo rezultirala v prihodnosti, v kateri bo za 90 odstotkov vseh delovnih mest potrebno (vsaj) osnovno znanje uporabe digitalnih tehnologij in spretnosti. Varna in učinkovita raba kot tudi razvoj tehnoloških storitev in rešitev tako predstavljata nujni veščini digitalne prihodnosti, ki bosta mladim omogočili dostop do informacij, komuniciranja, učenja in sodelovanja v globalnem digitalnem gospodarstvu. S tem namenom projekt VIP predvideva celovit izobraževalni program, ki temelji na 3 ključnih elementih, s katerimi se spodbuja zanimanje otrok in mladih za naravoslovne in tehniške poklice skozi praktične vidike umetne inteligence:

 

  1. Varnost otrok in mladih pri uporabi na umetni inteligenci temelječih programov
  2. Izražanje otrok in mladih skozi umetno inteligenco
  3. Participacija otrok in mladih na podlagi umetne inteligence oz. za potrebe razvoja slednje

Namen projekta:

Namen projekta VIP je s predvidenimi aktivnostmi celostno prepoznati in ponuditi rešitve za trenutne izzive na področju digitalne pismenosti otrok in mladih v Sloveniji. Na eni strani bodo predvidene aktivnosti prispevale k poglobljenemu razumevanju delovanja tehnologij in s tem k razvoju kritičnega mišljenja o njihovih prednostih in slabostih, po drugi pa bodo mladi dobili priložnost izboljšanja kompetenc za njihovo učinkovito uporabo. Pri tem je upoštevano, da je potrebno dvigniti digitalno pismenost nasploh kot tudi dodatno spodbuditi zanimanje za sooblikovanje prihodnjih tehnoloških rešitev in storitev. Zato se projekt v enaki meri z različnimi aktivnostmi osredotoča tako na mlade kot na otroke, ki posedujejo različna predznanja in stopnje zanimanja. S sodelovanjem v projektnih aktivnostih bodo otroci in mladi postali odgovorni in ozaveščeni uporabniki tehnologij, povezanih z umetno inteligenco, s čimer jim bo omogočeno uspešno in trajnostno delovanje v sodobni digitalni družbi.

Projektne aktivnosti:

Z izvedbo treh različnih vrst projektnih aktivnosti, ki so VIP usposabljanja za mlade, VIP krožki za otroke in VIP učni tabori za otroke, bomo naslovili vse kategorije digitalnih kompetenc z otroki in mladimi.

VIP usposabljanja za mlade, stare med 15 in 29 let, bodo v 22-urnem programu mlade celostno opolnomočila za kakovostno, varno in vključujoče rokovanje z naprednimi tehnologijami v vsakdanjem življenju. Izvedbena zasnova se bo realizirana skozi tri poglavitne module, ki poosebljajo ključna vodila projekta (varnost, izražanje in participacija mladih na področjih digitalnih kompetenc in umetne inteligence).

VIP krožki za otroke obsegajo 25 pedagoških ur interaktivnih delavnic za otroke, namenjenih krepitvi njihovih digitalnih kompetenc. Tudi program VIP krožkov sledi ključnim načelom projekta VIP (varnost, izražanje in participacija), pri čemer so posamezne metode podajanja znanja popolnoma prilagojene dvema skupinama otrok (6–11 let in 12–14 let).

VIP učni tabori za otroke so zasnovani na 22 pedagoških urah aktivnega preživljanja časa z otroki in krepitve njihovih digitalnih kompetenc skozi igro ter medsebojno interakcijo. Tudi učni tabori za otroke sledijo ključnim načelom projekta VIP (varnost, izražanje in participacija), pri čemer so posamezne metode podajanja znanja prilagojene dvema skupinama otrok (6–11 let in 12–14 let).

Cilji projekta:

  • okrepljeno razumevanje digitalnih tehnologij in njihove odgovorne ter varne uporabe, 
  • spodbujeno zanimanje za naravoslovno in tehniško znanje ter poklice,
  • okrepljena zavest o prednostih uporabe tehnologij in krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,
  • okrepljeno razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe,
  • povečana usposobljenost za uporabo digitalnih kompetenc,
  • povečano zanimanje za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju.

Obdobje izvajanja projekta:

Od februarja do decembra 2024 (11 mesecev).

Partnerstvo:

Projekt VIP izvaja partnerstvo treh organizacij (Prah, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o., kot vodilni partner ter projektna partnerja Zavod ZRI in Simbioza Genesis, so.p.) z dolgoletnimi izkušnjami na področju krepitve digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Lokacije izvajanja projekta:

Aktivnosti projekta se bodo izvajale v 7 slovenskih regijah, in sicer Pomurska, Podravska, Posavska, Savinjska, Osrednjeslovenska, JV Slovenija in Gorenjska.

Vrednost projekta:

125.510,00 evrov

Informacija o sofinancerju:

Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.#digiSI

Več informacij:

Ana Zakrajšek, vodja projekta | t: 031 865 153 | @: ana.zakrajsek@simbioza.eu