Pogum

‹ Nazaj
Nič vas ne stane, da ste dobrodelni. Namenite del dohodnine Simbiozi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 3.299.864,57 EUR.

KAJ

Konzorcijski partnerji v projektu POGUM oblikujemo smernice in vzpostavljamo didaktične modele za spodbujanje in razvoj kompetence podjetnosti v osnovnih šolah. V projekt je vključenih 120 slovenskih šol, ki v trajanju projekta razvijajo kompetenco podjetnosti v okviru rednega pouka, razširjenega programa in obšolskih dejavnostih.

Projekt temelji na evropskem referenčnem okviru za razvoj kompetence podjetnosti v izobraževanju EntreComp, ki predvideva razvoj podjetnosti v treh zaokroženih področjih in sicer: Ideje in priložnosti (odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizija, vrednotenje idej, etično in trajnostno mišljenje), Viri (samozavedanje in samozadostnost, motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, finančna in ekonomska pismenost, vključevanje drugih), Akcija (samoiniciativnost, načrtovanje in vodenje, obvladovanje negotovosti in tvegan, sodelovanje, izkustveno učenje).

ZAKAJ

Osnovi cilj projekta Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih (POGUM) je razvoj kompetence podjetnosti in njena transverzalna umestiti v celotno vertikalo izobraževanja ter opolnomočenje učencev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev s kompetenco podjetnosti, s spodbujanjem razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

KAKO

V projektu Pogum sodelujemo v strateškem timu, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu, in razvojnem timu, ki skrbi za konceptualizacijo kompetence podjetnosti , ki temelji na ciljih trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja, na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Smo nosilci področja sociale, na vsebinskem področju pa delujemo v okviru sklopa Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti, kjer v projekt prinašamo, razvijamo in vzpostavljamo prakse in prostore podjetnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja in dialoga, vseživljenjskega učenja, prostovoljstva, humanitarnosti, socialnega kapitala, solidarnosti, vzajemnosti, pravičnosti/enakosti, sodelovanja, sobivanja, participativnosti/aktivnega državljanstva.

KDO

Kot konzorcijski partner sodelujemo v projektu Pogum skupaj z Zavodom republike Slovenije za šolstvo (poslovodeči v konzorciju), Pedagoško fakulteto Ljubljana, Pedagoška fakulteto Koper, Šola za ravnatelje, CEED Slovenja Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo kulturnih društev Slovenije, Centrom arhitekture Slovenije in Inštitutom Jožef Stefan oblikujemo smernice in vzpostavljamo didaktične modele za spodbujanje in razvoj kompetence podjetnosti v osnovnih šolah.

V projekt je vključenih 120 slovenskih osnovnih šol, ki v trajanju projekta razvijajo kompetenco podjetnosti v okviru rednega pouka, razširjenega programa in obšolskih dejavnosti.

Projekt temelji na evropskem referenčnem okviru za razvoj kompetence podjetnosti v izobraževanju EntreComp, ki predvideva razvoj podjetnosti v treh zaokroženih področjih, in sicer:

  • Ideje in priložnosti: odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizija, vrednotenje idej, etično in trajnostno mišljenje.
  • Viri: samozavedanje in samozadostnost, motivacija in vztrajnost, mobilizacija virov, finančna in ekonomska pismenost, vključevanje drugih.
  • Akcija: samoiniciativnost, načrtovanje in vodenje, obvladovanje negotovosti in tvegan, sodelovanje, izkustveno učenje.

V projektu Pogum sodelujemo v strateškem timu, ki sprejema ključne odločitve dela v projektu, in razvojnem timu, ki skrbi za konceptualizacijo kompetence podjetnosti , ki temelji na ciljih trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja, na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Smo nosilci področja sociale, na vsebinskem področju pa delujemo v okviru sklopa Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti, kjer v projekt prinašamo, razvijamo in vzpostavljamo prakse in prostore podjetnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja in dialoga, vseživljenjskega učenja, prostovoljstva, humanitarnosti, socialnega kapitala, solidarnosti, vzajemnosti, pravičnosti/enakosti, sodelovanja, sobivanja, participativnost/aktivno državljanstvo.

PARTNERJI PROJEKTA